Етикет: „Предприемач в науката“ с награда 30 000 лв.