Астрономическа снимка на деня

Astronomy Picture of the Day (APOD)

Открийте Космоса! Всеки ден различно изображение или снимка от нашата Вселена с кратко обяснение.

MediaBricks.bg е партньор за България на сайта на НАСА за Астрономическа снимка на деня - apod.nasa.gov.
Тук ще намерите обясненията към снимките с превод на български език, изготвен от астрономите Никола Каравасилев и Нели Иванова.