Наука Образование

Фондация Карол Знание прави второ издание на програмата Предприемачи в науката с награда от 30 000 лева

Фондация Карол Знание прави второ издание на програмата Предприемачи в науката с награда от 30 000 лева

След изключително успешното пилотно издание на програмата Предприемачи в науката фондация  Карол Знание обяви, че приема кандидатури за втори сезон. Програмата е направена за подкрепа на български млади учени, които работят по значими научни теми и проекти с практическа приложимост. В новото издание на Предприемачи в науката могат да участват докторанти и учени, защитили докторска дисертация през последните пет години в следните направления:

 • Изкуствен интелект
 • Автоматизация
 • Инженерни науки
 • Нови технологии

Основните етапи на програмата са в две направления: Обучение Предприемачи в науката и Конкурс за годишна стипендия Предприемач в науката с награда 30 000 лв.

В първото издание на конкурса голямата награда спечели проектът за електронно хапче EnhanCAP на д-р Иван Лютаков. Той получи финансиране за проекта си „Механично електронно контролирано хапче“ в размер на 30 000 лв.

©MediaBricks.bg

Основната цел на Предприемачи в науката е изграждане на предприемаческо мислене и умения, които ще позволят на учените да търсят най-адекватното продължение на своята научна работа към индустрията, създаване на партньорства, осигуряване на финансиране, стартиращ бизнес, патент или друг вид реализация.

Курсът включва теми с практическа насоченост и лектори от бизнеса, които ще представят своя личен опит, истории и добри практики за стартиране на технологичен бизнес, спин-оф компании, комуникиране на научната дейност, представяне на научни идеи пред бизнеса.

Носителят на годишната награда, в размер на 30 000 лв., се избира от жури в конкурс, проведен след края на обучението. Наградата ще бъде получена през 2020 г. В конкурса кандидатстват само участници, завършили пълния курс на обучението Предприемачи в науката.

Кандидатстването в програмата Предприемачи в науката е отворено до 31 август 2019 г. Трябва да се попълни формуляр и да се изпрати на адрес [email protected]. Повече информация ТУК.

Изискванията – докторанти и млади учени

 • Докторанти, които към датата на кандидатстване са в последна година на своето обучение, редовна, задочна или свободна форма;
 • Учени, защитили докторска степен до 5 години преди датата на кандидатстване в конкурса.
 • За участие в обучението Предприемачи в науката могат да кандидатстват докторанти и учени, работещи в областта на изкуствения интелект, инженерните науки, автоматизацията и новите технологии, чиито проекти имат потенциално практическо приложение. След края на курса участниците могат да кандидатстват за стипендията Предприемач в науката за стипендия в размер на 30 000 лв.

Ето и най-важните теми в обучението Предприемачи в науката:

 • Създаване на научен продукт;
 • Предприемаческо мислене;
 • Иновационни екосистеми;
 • Трансфер на технологии от науката към бизнеса;
 • Стартъп – от теорията към практиката;
 • Какво е спин-оф компания и как работи;
 • Изграждане на партньорства с корпоративния сектор;
 • Финансиране – публични и частни източници;
 • Бизнес модели;
 • Интелектуална собственост и права;
 • Презентационни умения.

Лектори в програмата са предприемачи и мениджъри от корпоративния сектор, хора с научни титли, изградили собствен бизнес, учени, с опит в трансфера на технологии, финансирането на проекти, българи, учени и предприемачи, работещи в различни точки на света.

Фондация Карол Знание прави второ издание на програмата Предприемачи в науката с награда от 30 000 лева

Обучението е присъствено. Лекторите избират формат на срещата, която може да включва:

 • Лекции и уъркшопи;
 • Различни интерактивни похвати;
 • Дискусия и работа по казуси;
 • Игри;
 • Брейнстормиг;
 • Задания за самостоятелна работа и др.
 • Форматът допуска смяна на ролите като всеки участник може да се превърне във водещ, за да сподели своя личен опит, казуси и техните решения, добри практики, работещи модели и да провокира дискусия.

Обучението Предприемачи в науката ще се проведе от 18 септември до 27 ноември 2019 г.

Финалът на обучението Предприемачи в науката завършва с конкурс за финансиране на проектите на 11 декември 2019 г. – Ден на предприемачите в науката пред жури, съставено от лекторите в обучението и други членове, поканени от фондация Карол Знание. Само участниците в обучението Предприемачи в науката, присъствали минимум на 80% от лекциите, могат да участват в конкурса за награда Предприемач в науката.

Наградата е персонална, предоставя се на млад учен или докторант за проекта, който е представил пред журито в конкурса.

Още информация и формуляр за кандидатстване може да намерите в сайта на фондация Карол Знание.