Наука

Започна Международната конференция „Дни на математиката в София“ с над 200 световни математици

Започна Международната конференция „Дни на математиката в София“ с над 200 световни математици

Днес официално бе открита Международната конференция „Дни на математиката в София“. За традиционната среща на българските математици в София, която ще продължи до 14 юли, пристигат повече от 200 учени от 30 държави. Тя се организира от Институтът по математика и информатика при Българската академия на науките, съвместно с Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Съюза на математиците в България.

За високото качество на българските математици и информатици се говори много и отдавна, като днес голяма част от тях работят в престижни университети и научни центрове извън България. Една от основните цели при организирането и провеждането на научни форуми като Дни на математиката в София е да укрепи и задълбочи връзките с българската математическа диаспора като предостави среда за успешни съвместни изследователски дейности за достигане на търсените и така нужни отговори и резултати във всички сфери на човешкото развитие.

Президентската институция традиционно демонстрира загриженост и дълбок интерес към развитието на математиката и информатиката в България и работи усилено за поддържането на нейното високо ниво и положителен имидж пред обществото – ето защо и поредното издание на тази конференция се провежда под патронажа на Президента на Република България г-н Румен Радев.

Международната конференция “Дни на математиката в София 2023” се провежда с подкрепата на Научна програма “Повишаване на изследователския капацитет в областта на математическите науки” (ПИКОМ), осъществявана съвместно с Министерството на образованието и науката, и на Фондация „Саймънс“.

Подробна информация за конференцията се намира на сайта на MDS2023 – https://mds.math.bas.bg/

Богатата и натоварена програма на MDS2023 е разпределена в седем тематични секции, включващи два уъркшопа и пет мини симпозиума.