EnteR Наука

На 14 март в Кръжока по астрономия д-р Милен Цеков ще ни разкаже за полярните сияния в Слънчевата система

На 14 март в Кръжока по астрономия ще научим повече за полярните сияния в Слънчевата система. Лектор ще бъде д-р Милен Цеков, който е преподавател в катедра „Метеорология и геофизика“ към Физическия факултет. За това не пропускайте Кръжока по астрономия, организиран от катедра Астрономия към СУ този четвъртък от 19:30 ч. във Физическия факултет. Входът е свободен.

Полярните сияния са явления, които учудвали, възхищавали, но и плашели хората още от дълбока древност. Обяснението за съществуването им, обаче, станало чак през 20 век. В последните десетилетия полярни сияния бяха открити и на някои планети от Слънчевата система.

В лекцията се проследява дългата история на наблюденията и изследванията на полярните сияния на Земята.  Разглеждат се аналогичните явления на други планети от Слънчевата система, приликите и разликите им със земните полярни сияния.

Гл. ас. д-р Милен Цеков е преподавател в катедра „Метеорология и геофизика“ на Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Научните му интереси са свързани със статистическия анализ на геофизични и метеорологични данни. През последните години активно популяризира постиженията на науките за Земята и планетите.

  • 14 март 2024 г., 19:30 ч., зала А205, Физически факултет
  • ПОЛЯРНИ СИЯНИЯ В СЛЪНЧЕВАТА СИСТЕМА
  • гл. ас. д-р Милен Цеков
  • катедра „Метеорология и геофизика“, ФзФ, СУ

На 14 март в Кръжока по астрономия д-р Милен Цеков ще ни разкаже за полярните сияния в Слънчевата система