EnteR Наука

(Софийски фестивал на науката) Доц. д-р Евгения Сарафова: Стари карти, нови знания

(Софийски фестивал на науката) Доц. д-р Евгения Сарафова: Стари карти, нови знания

Историята на картографията е една интердисциплинарна област, която се използва от разнообразни научни и приложни сфери като източник на данни и ценна информация за миналото. Има случаи, в които благодарение на информация от стари карти, учени и изследователи са стигали до невероятни открития. Презентацията на доц. д-р Евгения Сарафова ще хвърли поглед върху тези открития и ще разкрие защо високите технологии, с които се създават картографски продукти днес, могат да бъдат комбинирани с карти на няколко века.

Доц. Евгения Сарафова е преподавател по Картография и доктор по Дистанционно изследвания на Земята и планетите в Геолого-географския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, и съосновател на Географ БГ.

  • 11 май, 19:00 – 20:00 ч.
  • Зала ЛАБОРАТОРИЯ в партньорство с Аурубис

Програмата по дни