EnteR

Първата публична лекция за годината от поредицата „Светът на физиката – на живо“ ще бъде за Антарктида

Първата публична лекция за годината от поредицата „Светът на физиката – на живо“ ще бъде за Антарктида

“Пътят към Антарктида“ – първата публична лекция за 2024 г. от лекторията „Светът на физиката – на живо“, ще се състои на 13 февруари (вторник) в Американския център в Столична библиотека, съобщиха от Съюза на физиците в България (СФБ). Организатори са списание „Светът на физиката“ – печатен орган на СФБ, катедра „Физика“ при  Минно-геоложки университет (МГУ) „Св. Иван Рилски” и Столична библиотека, .

Защо хората се стремят към това сурово място, какво дава Антарктика на науката, как тя влияе на климата на планетата и живота на хората – за това ще разкажат  гл. ас.  д-р Гергана Георгиева и Васил Гурев в своята презентация „Пътят към Антарктида“. Авторите ще представят интересни резултати от своите изследвания върху сеизмичността и динамиката на ледниците в района на Българската антарктическа база на остров Ливингстън. В лекцията ще бъде разказано за развитието на базата – от първите трудни пионерни години до съвременния ѝ вид, за изграждането на новия лабораторен корпус, за кораба „Св. св. Кирил и Методий“ и за хората, които тези четиридесет години са изминавали своя път към своята мечта – Антарктида, уточняват от СФБ.

Антарктида е най-студеният, най-високият, най-трудно достъпният континент на планетата, пазещ спомена за епичния път на Шакълтън, Скот и Амундсен към полюса преди повече от век, а днес е мечта за много учени и романтици заради своята девствена природа и ресурсите си, които човечеството трябва да се научи да ползва мъдро и с отговорност. Леденият континент крие много тайни от историята на планетата, които чакат своето разкриване, а динамичните промени на ледената му покривка днес са друго актуално предизвикателство за изследователите, припомнят от СФБ.

Гл. ас. д-р Гергана Георгиева е преподавател в катедра „Метеорология и геофизика” на Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. През 2014 г. получава докторска степен по сеизмология и вътрешен строеж на Земята, изучавайки строежа на земната кора и горната мантия под територията на България.  Секретар е на Дружеството на геофизиците в България. Нейните научни интереси са в областта на изучаването на строежа на Земята, индуцираната сеизмичност и сеизмичността в ледниците (криосеизмология), както и движението на ледниците. През 2015 г., като член на 24-тата Национална антарктическа експедиция, тя инсталира първата българска антарктическа сеизмична станция. Участвала е в пет български антарктически експедиции с научни проекти за изследването на сеизмичността в района, сеизмичността на ледниците и движението и активността на ледниците в района на Българската антарктическа база. От 2018 г. ръководи проект за геофизични измервания във високите планини в България. Тя е и популяризатор на науката след 24-тата антарктическа експедиция – прави кратки демонстрации за движението на ледниците по време на Софийския фестивал на науката през 2016 г. Участва в редица проекти със социална и екологична насоченост: работа с деца от домове, изграждане на екологични маршрути; от двадесет години е дипломиран планински водач.

Васил Гурев е физик в катедра „Атомна физика“ на Физически факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Има над 30 публикации в различни области на физиката – ефект на Мьосбауер, природна радиоактивност, физика на ледниците и др. През годините е реализирал различни дейности с екологичен и социален характер: изграждане и обновяване на туристическата маркировка в планините, работа с деца в неравностойно поведение, ръководи спортни експедиции в Кавказ, Памир, Централен Тян-Шан, Хималаите. Участва в подготовката на първата българска антарктическа експедиция, два мандата е член на Управителния съвет на Българския антарктически институт, има участие в 11 български антарктически експедиции. Основател е на Университетския аварийно-спасителен отряд и е ръководител на Националния екип за работа при бедствия на БЧК. За дейността си e награждаван с редица грамоти и отличия, сред които медал „Алеко Константинов“ и златен медал „За заслуги“ на БЧК.