Образование

Националният конкурс за ученици и студенти – „Млади таланти“ на МОН приема научни проекти до 20 март

Националният конкурс за ученици и студенти – „Млади таланти“ на МОН приема научни проекти до 20 март

Един от най-добрите научни конкурси за ученици и студенти в България започна да приема проекти. Срокът за участие в Националния конкурс „Млади таланти“ 2023 г., който се организира от Министерството на образованието и науката, е до 20 март. Конкурсът се провежда от 1999 г. и представлява възможност за насърчаване на младите хора – ученици и студенти, проявяващи интерес към науката и към провеждането на научни изследвания.

„Млади таланти“ е част от инициативите на МОН за стимулиране и подпомагане развитието на младите научни таланти в страната. Регламентът за участие в националния конкурс предвижда подготовката на научноизследователски и иновативни проекти в категориите:

  • Биология
  • Химия
  • Информатика
  • Инженерни науки
  • Материалознание
  • Математика
  • Медицина
  • Физика
  • Социални и хуманитарни науки
  • Екология

Тази година 25. Национален конкурс ще се проведе в периода 19 -21 април 2023 г.

Крайният срок за подаване на проекти е до 20 март 2023 г. на следните имейли: [email protected]  и [email protected]

Класиралите се на първите три места участници в националния конкурс представят България на Европейския конкурс за млади учени (EUCYS), който е част от инициативите на Европейската общност за насърчаване на научното творчество сред младото поколение. За участието в двата форума се присъжда парична награда в размер на 2 000 лв. на проект.

Три проекта получават право на участие в Европейското младежко научно изложение EXPO Science Europe 2023 г.

Три проекта получават поощрителни парични награди по 1 500 лв.

Проектите ще бъдат оценявани от жури.

Регламентът и регистрационната форма за участие са публикувани на страницата на Министерството на образованието и науката, раздел „Наука“ – конкурси.

Информацията за конкурса е разпространена в училищата в страната и чрез регионалните управления на образованието на МОН.

Националният конкурс за ученици и студенти – „Млади таланти“ на МОН приема научни проекти до 20 март