EnteR Наука

На 20 юли доц. Латинка Христова ще изнесе безплатна академична лекция на тема „Изгубените родственици на коня: хипарионите и какво знаем за тях“

На 20 юли доц. Латинка Христова ще изнесе безплатна академична лекция на тема „Изгубените родственици на коня: хипарионите и какво знаем за тях“

На 20 юли (четвъртък) от 16 ч. в Националния природонаучен музей при БАН доц. Латинка Христова ще изнесе безплатна академична лекция на тема „Изгубените родственици на коня: хипарионите и какво знаем за тях“. Не пропускайте да се върнете милиони години назад във времето, за да разберете от къде започва „семейната“ им история, какви промени са претърпели, приспособявайки се към непрекъснато променящата се околна среда. Ще научите и защо тези изчезнали коне са станали нарицателно име за фауната от късния миоцен (11 – 5 млн. г.) в Европа – т.н. „Хипарионова фауна“. Ще узнаете и за находките на хиприони в нашата страна (имаме едно от най-богатите на останки от хипариони находища в Европа) и важното им значение за обогатяване на знанията ни за тази група.

На 20 юли доц. Латинка Христова ще изнесе безплатна академична лекция на тема „Изгубените родственици на коня: хипарионите и какво знаем за тях“

Доц. д-р Латинка Христова работи към Националния природонаучен музей – БАН, отдел Палеонтология и минералогия. Тя е геолог със специализация палеонтология и стратиграфия. Като областите на нейните научни изследвания са палеонтология (таксономия и систематика на хипарионите, пещерни мечки, гръбначни от късната креда), палеоекология, биохронология, тафономия, стратиграфия. Доц. Христова участва в десетки научни проекти и е участвала в много разкопки на терен.

Конят е едно от животните, заемащо особено място в сърцата на хората. Наред с мамутите и туровете, той е сред най-често изобразяваните животни в пещерите. Намирани са малки скулпторки на коне от ледниковата епоха, изваяни от кост или камък и  украсени с резки конски кости. В по-късни времена е включен в пантеона на различни религии самостоятелно или като спътник на човека. Одомашнен е сравнително късно, но може да се каже, че е оказал огромно влияние върху развитието на човешката история – използван е не само като източник на храна и работна сила, но и като средство за война и завоевания. Но конят е само един от малкото оцелели представителите на голямото семейство на конете, за съжаление, огромната част от тях са живели в отдавна отминали епохи.

По време на лекцията ще разберете от къде започва „семейната“ им история (не е от Северна Америка, както се смяташе до скоро), какви промени са претърпели, приспособявайки се към непрекъснато променящата се околна среда. Най-много време от на лекцията ще бъде отделено на хипарионите – група трипръсти коне, населявали нашата планета от преди около 15 милиона години до преди около 2 милиона години в Северна Америка, Евразия и Африка. Ще разберете какви белези наблюдават специалистите, когато ги изучават, на какви групи ги поделят; какъв начин на живот са водели и как сме събрали тази информация. Ще научите и защо тези изчезнали коне са станали нарицателно име за фауната от късния миоцен (11 – 5 млн. г.) в Европа – т.н. „Хипарионова фауна“… Ще узнаете и за находките на хиприони в нашата страна (имаме едно от най-богатите на останки от хипариони находища в Европа) и важното им значение за обогатяване на знанията ни за тази група.

Заповядайте на 20 юли 2023, от 16.00 ч., в зала “Риби”, ет. 2 на Националния природонаучен музей при БАН.