Образование Олимпийци

Български ученици спечелиха два комплекта отборни сребърни медали от Европейската олимпиада по експериментални науки EOES 2024

Български ученици спечелиха два комплекта отборни сребърни медали от Европейската олимпиада по експериментални науки EOES 2024

Едни от най-добрите български ученици до 17-годишна възраст по химия, биология и физика направиха отлично представяне и спечелиха два комплекта отборни сребърни медали от Европейската олимпиада по експериментални науки EOES 2024. Двата български отбора от по трима ученици се състезаваха с 43 отбора от 23 държави от 7 до 14 април в Люксембург, съобщава Сдружението на олимпийските отбори по природни науки.

Сребърните медали спечелиха:

Отбор А

Български ученици спечелиха два комплекта отборни сребърни медали от Европейската олимпиада по експериментални науки EOES 2024

Рая Шикова (физика) – ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ Габрово, 11 клас

Боян Ценов (биология) – НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, 10 клас

Теодор Кусев (химия) НПМГ „Акад. Л. Чакалов“, 10 клас

Отбор Б:

Български ученици спечелиха два комплекта отборни сребърни медали от Европейската олимпиада по експериментални науки EOES 2024

Александър Николов (физика) ПЧМГ София, 10 клас

Андрей Дичев (биология) 91 НЕГ „Проф. К. Гълъбов“, 10 клас

Мира Дулевска (химия) СМГ „Паисий Хилендарски“, 11 клас

Учениците от нашите отбори бяха избрани сред първенците от националните олимпиади по химия и биология и националното Есенно състезание по физика.

Техни ръководители са:

Български ученици спечелиха два комплекта отборни сребърни медали от Европейската олимпиада по експериментални науки EOES 2024

д-р Христина Андреева Марковска– ръководител (физика) и координатор за страната, СУ „Св. Климент Охридски”, Физически факултет, доцент, Институт по електроника – БАН, доцент

д-р Калина Любомирова Пачеджиева – ръководител (биология), СУ „Св. Климент Охридски”, Биологически факултет, гл. ас.

Владимир Тодоров Цветков – ръководител (химия), ЧСУЧП “Абрахам Линкълн”, учител

д-р Христо Георгиев Рашеев – съ-ръководител (химия), СУ „Св. Климент Охридски”, Факултет по химия и фармация, гл. ас

Като наблюдател във връзка с предстоящото домакинство на страната ни през 2027 г. взе участие и проф. дфн Виктор Иванов (физика, СУ „Св. Климент Охридски“).

Европейската олимпиада по експериментални науки EOES е наследник на Олимпиадата по природни науки на Европейския съюз, с проведени досега 20 издания в различни европейски държави. Съгласно регламента на олимпиадата, всеки отбор се състои от по трима ученици на възраст не повече от 17 години. Учениците от нашите отбори са класирани за участие въз основа на националните олимпиади по химия и биология и на националното Есенно състезание по физика, което спомага за успешното решаване на комплексните мулти- и интер-дисциплинарни изследователски задачи, които се дават на EOES.

През първия състезателен ден учениците решаваха задачи, свързани с прилагане на разнообразни методи за изследване на канцерогенни фактори на околната среда – влияние на УВ лъчение върху клетъчния растеж, измерване на естествена радиоактивност, както и качествен химичен анализ на потенциално канцерогенни вещества. Във втория тур задачите бяха посветени на науката зад забавленията, на които се наслаждаваме в увеселителните паркове, на примера на традиционния люксембургски фестивал D’Schueberfouer. Учениците изучаваха механиката на увеселителните влакчета и оптическите свойства на осветителните системи. Бяха анализирани съставки в храни и напитки, традиционно предлагани на този фестивал. Бяха изследвани еволюционни връзки и филогенетично развитие на риби на базата на клетъчни свойства на кръвта и морфология на рибешките люспи.

Учениците трябваше да прилагат разнообразни аналитични изследователски техники: спектрофотометрия, електрофореза, клетъчно броене, PCR, дисекция, титруване, електрически и оптически измервания.