Фондация „Еврика” връчи годишните си награди за постижения в науката, най-добър млад мениджър, изобретател и фермер
Наука Олимпийци

Фондация „Еврика“ връчи годишните си награди за постижения в науката, най-добър млад мениджър, изобретател и фермер

На 29 януари Фондация „Еврика“ награди лауреатите си за 2018 г. за постижения в науката, за най-добър млад мениджър, изобретател и фермер. Те се присъждат на млади хора за техните значими постижения в науката, за изобретения с голяма обществена значимост, за постижения в управлението на стопански организации, както и за най-високи резултати в развитието на селскостопански дейности.

Фондация „Еврика” връчи годишните си награди за постижения в науката, най-добър млад мениджър, изобретател и фермер

Наградите са ежегодни и чрез тях се цели стимулиране на най-добрите постижения в съответната област и широко популяризиране сред обществеността на най-талантливите и способни млади хора, на тяхната дейност и успехи, за налагане на техния пример сред младото поколение.

Ограничителното условие е кандидатите за наградите „ЕВРИКА“ да не бъдат по-възрастни от 35 години. Кандидатите за носители на наградите са излъчени от обществени и стопански организации, научни звена и университети, от неправителствени организации и медии, а окончателният избор се извършва от специализирани комисии във всяка област.

Наградата ЕВРИКА за 2018 г. за постижения в науката получи Елена Кръчмарова за отлична защита на дисертационен труд по време на задочната й докторантура в Институт по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев“ на БАН. Наградата се присъжда на млад изследовател, определен сред всички защитили докторска дисертация през последните години. Конкурсът се провежда съвместно от Фондация „Еврика“ и Съюзът на учените в България.

Фондация „Еврика” връчи годишните си награди за постижения в науката, най-добър млад мениджър, изобретател и фермер

Наградата ЕВРИКА за 2018 г. за млад изобретател получи Стефан Дочев – доктор по техническа химия към Технически университет – Виена.

Фондация „Еврика” връчи годишните си награди за постижения в науката, най-добър млад мениджър, изобретател и фермер

С диплом за отлично представяне в този конкурс бяха отличени: Николай Стоименов и Ангел Петков.

Наградата ЕВРИКА за 2018 г. за млад мениджър получи Момчил Кюркчиев – главен изпълнителен директор и съосновател на бързо развиващата се мобилна маркетингова компания LEANPLUM.

Фондация „Еврика” връчи годишните си награди за постижения в науката, най-добър млад мениджър, изобретател и фермер

С диплом за отлично представяне в конкурса за тази награда беше отличен Мартин Механджиев – председател на Националната аматьорска лига по баскетбол.

Носител на наградата ЕВРИКА за 2018 за млад фермер е Ненко Трифонов– земеделски производител от гр. Карлово, собственик на ферма за отглеждане на едър рогат добитък и получаване на екологично чиста продукция, управител и съдружник във фирми за преработка на мляко, месо и производство на млечни и месни продукти.

Фондация „Еврика” връчи годишните си награди за постижения в науката, най-добър млад мениджър, изобретател и фермер

С диплом за отлично представяне в този конкурс беше отличен Тихомир Тачев – земеделски производител и пчелар от с. Асеновец, община Нова Загора.

Фондация „Еврика” връчи годишните си награди за постижения в науката, най-добър млад мениджър, изобретател и фермер

На официалната церемония в НДК присъстваха Илияна Йотова – Вицепрезидент на Република България, Васил Велев – председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, проф. Георги Михов – Ректор на ТУ – София, чл. кор. дфн Костадин Ганев – зам. председател на БАН, проф. Диана Петкова – председател на СУБ. Церемонията бе открита от Боряна Кадмонова – изпълнителен директор на Фондация „Еврика“, която по традиция представи основните постижения на фондацията през отминалата 2018 година.

Фондация „Еврика” връчи годишните си награди за постижения в науката, най-добър млад мениджър, изобретател и фермер

След връчване на наградите, акад. Кирил Боянов с кратко слово поздрави лауреатите, честити им отличията и пожела бъдещи успехи на всички. Той благодари на всички учени, държавници, общественици и приятели на фондацията, които са я подпомогнали активно за осъществяване на мисията й.