Наука

МОН отличи български учени с годишните награди „Питагор“ за принос в науката (видео)

МОН отличи български учени с годишните награди „Питагор“ за принос в науката (видео)

На 24 май бяха раздадени годишните награди „Питагор“ за принос в науката. Тази година лауреати на наградата на МОН станаха петима учени, един научен колектив и една компания. Целта на наградите е да стимулират учените към значими постижения и успешна реализация на научните изследвания в икономиката. Голямата награда за цялостен принос в развитието на науката получи проф. Людмил Антонов, за млад учен бяха отличени гл. ас. д-р Венелин Тодоров и д-р Мария Ивановска, за решаване на обществени предизвикателства – получи проф. Ивайло Търнев, за пробив в науката – проф. д-р Светла Данова, за научен колектив с резултати в полза на обществото – ВВУ „Никола Вапцаров“ и  за най-много инвестиции в научна дейност – „Комак медикал“.

Голямата награда за цялостен принос в развитието на науката получи проф. Людмил Антонов.

Людмил Антонов е професор по химия в Института по електроника и водещ изследовател на Националната научна програма „Вихрен“. Научните му интереси са в областта на молекулната спектроскопия, използвана за бърз контрол на храни, напитки, етерични масла, сухи дроги и лекарствени средства. Разработил е уникална методология за анализ на сложни равновесни системи с приложение при дизайна на нови функционални материали във високите технологии и при създаването на нови биологично активни молекули.

Двама бяха отличените в категорията „Млад учен“ – гл. ас. д-р Венелин Тодоров и д-р Мария Ивановска.

Д-р Венелин Тодоров е главен асистент в Института по математика и информатика на БАН. Постиженията му са свързани с приложение на математиката в други науки, математическото моделиране и др.

Д-р Мария Ивановска e главен асистент по Клинична имунология в Медицинския университет в Пловдив. Тя е автор на изследване, което намира клинично приложение за диагностика на остър и хроничен стрес и промените, които настъпват в имунната система.

Висшето военноморско училище „Никола Вапцаров“ получи наградата за научен колектив с резултати в полза на обществото. Екипът е от 32-ма учени, които работят за изграждане на научна инфраструктура за нуждите на морската индустрия.

В новата категория – за решаване на обществени предизвикателства, наградата получи проф. Ивайло Търнев.

Проф. Търнев , който е началник на Клиниката по нервни болести на УМБАЛ „Александровска“ в София работи за подобряване достъпа на уязвими малцинства до по-добро здравеопазване. Той въвежда и утвърждава професията „Здравен медиатор“ в България. Разработва и реализира  програми за ранна диагностика на различни заболявания.

За пробив в науката наградата заслужи проф. д-р Светла Данова. Тя е ръководител на лаборатория „Микробна генетика“ в Института по микробиология  на  БАН. Проф. Данова прави редица молекулярни изследвания за приложението на млечнокиселите бактерии.

Компанията за клинични изследвания „Комак медикал“ получи „Питагор“ за най-много инвестиции в научна дейност. Компанията извършва  традиционни и  иновативни клинични проучвания  за подобряване качеството на живот.

Тази година в конкурса кандидатстваха 41 учени и научни колективи.

„Наградите „Питагор“ на Министерството на образованието и науката станаха традиция. Те се превърнаха в символ на връзката между образование, наука и култура. С тези отличия искаме да покажем на нашите забележителни учени признателността си и да им благодарим, че прославят българската наука пред света.“ С тези думи министърът на образованието и науката Николай Денков се обърна към наградените и номинираните.

 

Може да подкрепите MediaBricks.bg чрез платформата Patreon Become a Patron!