Наука Технологии

Българският Urban Data Space стартира с конференция с над 200 международни експерти

Българският Urban Data Space стартира с конференция с над 200 международни експерти

На 9 ноември беше поставено официалното начало на първото пространство от данни за градска среда в България, в което различни организации могат да споделят и достъпват данни с цел развитие на нови бизнес продукти и подобряване на услугите в града. Инициативата е на института GATE към Софийския университет “Св. Климент Охридски” и цели да насърчи иновациите чрез използване на възможностите, които предлага развитието на икономиката, базирана на данни. Сред първите членове на българския Urban Data Space са разнообразни организации като Националния статистически институт, общинските Асоциация за развитие на София и Софияплан, представители на бизнеса като Overgas, CNSys, Kontrax, Rila Solutions, Теlelink Business Services и Senstate, и неправителствените организации За земята, ЕдноДърво, Airbg.info и Данни за добро.

Събитието се организира в София в партньорство с Международната асоциация на пространствата от данни (IDSA), чийто член е и GATE, и привлече у нас много експерти в управлението на данни от цяла Европа.

Радвам се, че днес тук виждаме такъв голям интерес към бизнес и социалните ползи, които могат да предложат пространствата от данни.”, отбелязва проф. д-р Силвия Илиева, директор на GATE, в откриването на конференцията Data Spaces Discovery Day, която събра над 200 експерти за старта на българското пространство от данни за градска среда. “Ще работим за разширяването на тази екосистема, която вече служи като инкубатор за иновативни бизнес модели и решения за интелигентни градове. Целта е да покажем на практика как големите данни и изкуственият интелект подобряват живота на гражданите.”

В поздравителен адрес към участниците във форума, министърът на иновациите и растежа, Александър Пулев, изрази подкрепа за инициативата и готовност за бъдещо сътрудничество с научните среди и технологичните компании. Той отбеляза и  предложените от правителството програми на обща стойност над 5 млрд.лв. за периода 2022-2023 г.,, които са насочени към  научни изследвания и развойна дейност и целят стимулиране на върховите постижения и иновациите и внедряването им в икономиката.

“Пространствата от данни са вид магия, която прави бизнесите, икономиките и живота несравнимо по-добри.”, каза Ларс Найджел, главен изпълнителен директор на IDSA. “Въвеждането им изисква холистична промяна – на технологиите, правната рамка и някои бизнес процеси. Но фактът, че българската екосистема е толкова узряла за това събитие днес, показва огромен потенциал и очакваме бизнес решения с глобално въздействие да се създадат именно тук.”

“Общините разполагат с огромни информационни масиви, които трупаме ежедневно в изпълнение на рутинните ни дейности.”, разказа Таня Христова, кмет на Община Габрово. “Имаме нужда от партньори, които да ни помогнат да използваме тези данни за вземане на управленски решения. Ние разработихме много инструменти, базирани на данни, като например инструмент за определяне на класирането на децата в първи клас, работим и по система за дистанционно наблюдение на паркирането. Но за големите проблеми, като например постигането на климатична неутралност, трябва да работим в екосистема със споделени ресурси, за да намерим иновативните и ефективни решения в дългосрочен план.”

Стартът на Urban Data Space, иницииран у нас от GATE, предлага на българския бизнес възможност за споделяне на данни между доверени страни, без да е необходимо физическо преместване на данните. Пространствата от данни са работещи вече в редица страни като Германия, Холандия, Финландия и представляват среда за сигурно, суверенно, прозрачно споделяне на данни между партньори при различни договорни правила, които могат да включват и заплащане. Близо 40-членният научноизследователски екип на GATE в България от своя страна предлага и обучения за принципите за споделяне на данните и IDS архитектурата и разработва аналитични алгоритми. GATE предоставя тестова среда, в която могат да се оценят предимствата на споделянето на данни в сигурна среда преди да инвестира, а с присъединяването към Urban Data Space могат да се разработват и монетизират нови продукти и услуги. Следващата цел на екипа е да работи за разширяване на пространството от данни с посока здравеопазване и енергийна ефективност. Членството в Urban Data Space може да подпомогне и за глобалното промотиране на местни бизнес иновации, както беше отбелязано от чуждестранните експерти по време на конференцията.