EnteR Наука

На 9 ноември в Кръжока по астрономия Пенчо Маркишки ще ни разкаже за движенията на Луната

На 9 ноември в Кръжока по астрономия Пенчо Маркишки ще ни разкаже за движенията на Луната

На 9 ноември в Кръжока по астрономия ще научим повече за движенията на Луната. Лектор ще бъде Пенчо Маркишки от катедра „Астрономия“, ФзФ и Институт по астрономия с НАО, БАН, който ще ни разкаже за основните параметри на лунната орбита и свързаните с тях няколко вида лунни месеци. И ще ни обясни се механизмите и периодичността на слънчевите и лунните затъмнения. Затова не пропускайте лекцията този четвъртък от 19:30 ч. във Физическия факултет и както винаги входът за Кръжока по астрономия е безплатен.

Разбирането на движенията на Луната и предсказването на лунните явления е било голямо предизвикателство пред астрономите в древността. Може да се каже, че положените усилия за това са допринесли изключително много за развитието на астрономията като наука. Придобиването на тези знания е имало също голямо практическо значение – много народи са използвали лунни или лунно-слънчеви календари, каквито са в употреба дори днес, предимно за религиозни цели.

В лекцията се разглеждат основните параметри на лунната орбита и свързаните с тях няколко вида лунни месеци. Обясняват се механизмите и периодичността на слънчевите и лунните затъмнения.

Интересът на Пенчо Маркишки към астрономията датира от ранните му ученически години и става повод през 1985 г. да започне да практикува фотография и астрофотография. Неговата първа професия „Контролно-измервателни прибори и автоматика“ му помага в конструирането на оптични прибори и така се появяват първите негови стационарни и преносими инструменти за фотографски астрономически наблюдения. Пенчо Маркишки е автор на много публикации в национални и чужди научнопопулярни издания, посветени на оптиката, астрофотографията и астрономията. От 2008 г. работи като оптик в Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН. По-късно постъпва на работа и в катедра „Астрономия” към Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

  • 09 ноември 2023 г., 19.30 ч., зала А205, Физически факултет
  • ДВИЖЕНИЯТА НА ЛУНАТА
  • Пенчо Маркишки
  • катедра „Астрономия“, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“;
  • Институт по астрономия с НАО, БАН

На 9 ноември в Кръжока по астрономия Пенчо Маркишки ще ни разкаже за движенията на Луната