EnteR Наука

На 4 май в Кръжока по астрономия доц. Камен Козарев ще ни разкаже за LOFAR и новите радио наблюдения на Слънцето

На 4 май в Кръжока по астрономия ще научим повече за пан-европейския разпределен телескоп LOFAR. Лектор ще бъде Доц. д-р Камен Козарев от Институт по астрономия с НАО, БАН. Неговите изследвания са насочени върху изучаването и моделирането на слънчевите изригвания. А през последните години доц. Козарев работи активно за развитието на радиоастрономията в България. За това не пропускайте Кръжока по астрономия, организиран от катедра Астрономия към СУ този четвъртък от 19:30 ч. във Физическия факултет. Входът е свободен.

Слънцето е постоянен източник на енергия във всички части на електромагнитния спектър. Нискочестотният радиодиапазон е един от най-малко изследваните. В последното десетилетие няколко иновативни радиотелескопа, сред които основно пан-европейският разпределен телескоп LOFAR, позволяват да погледнем към нашата собствена звезда, нейната атмосфера, и активността й, по изцяло нов начин. В тази лекция ще разгледаме последните научни резултати за Слънцето с наблюдения от LOFAR и други радио телескопи, а също така и напредъка по създаване на българската наблюдателна станция на LOFAR.

Доц. д-р Камен Козарев получава докторска степен по Астрономия от Бостънския университет, специализира в астрономическата обсерватория „Харвард – Смитсониън“, а в момента е доцент към Института по Астрономия с НАО, към БАН. Неговите изследвания са насочени върху изучаването и моделирането на слънчевите изригвания, по-специално как заредените частици (предимно протони) се ускоряват от ударни вълни в плазмената корона на Слънцето до почти релативистични енергии. През последните години доц. Козарев работи активно за развитието на радиоастрономията в България.

  • 04 май 2023 г., 19:30 ч., зала А205, Физически факултет
  • НОВИ РАДИО НАБЛЮДЕНИЯ НА СЛЪНЦЕТО И НЕГОВАТА АКТИВНОСТ С LOFAR
  • доц. д-р Камен Козарев
  • Институт по астрономия с НАО, БАН

На 4 май в Кръжока по астрономия доц. Камен Козарев ще ни разкаже за LOFAR и нови радио наблюдения на Слънцето