EnteR Наука

На 29 февруари в Кръжока по астрономия д-р Петър Ефтимов ще ни разкаже за възможностите за живот отвъд водните планети

На 29 февруари в Кръжока по астрономия д-р Петър Ефтимов ще ни разкаже за възможностите за живот отвъд водните планети

На 29 февруари започва пролетният сезон на Кръжока по астрономия, организиран от катедра „Астрономия“ към Физическия факултет на СУ. В първото издание за тази година лектор ще бъде гл. ас. д-р Петър Ефтимов. Той ще ни разкаже за възможни ли са биохимични алтернативи на живота и колко от тях можем да открием в нашата Слънчева система. Заедно с него ще погледнем през оранжевите облаци към криовулканите на една титанична луна, по-голяма от Меркурий. Затова не пропускайте лекцията този четвъртък от 19:30 ч. във Физическия факултет и както винаги входът за Кръжока по астрономия е безплатен.

Какво кара Карл Сейгън да заяви, че е шовинист по отношение на въглерода и водата? Има ли животът строги предпочитания или може да ни предложи дори повече от очакваното? Възможни ли са биохимични алтернативи на живота и колко от тях можем да открием в нашата Слънчева система?  Отвъд границата на виреене, там където нашето Слънце е над 80 пъти по-бледо, може би има свят, чужд за нас, но гостоприемен към една собствена биосфера. Ще погледнем през оранжевите облаци към криовулканите на една титанична луна, по-голяма от Меркурий – може би там има какво да ни изненада!

Сенчеста биосфера, ацетилен вместо глюкоза, азотосома – какво означава всичко това и какви възможности за алтернативен живот може да търсим извън познатия ни на Земята, ще дискутираме с д-р Петър Ефтимов на 29 февруари.

Д-р Петър Ефтимов завършва ветеринарна медицина през 2006 г. в ЛТУ, гр. София. Веднага след това започва работа в клиника „Анимо“, а по-късно и в Централна ветеринарна клиника, където работи до 2011 г. Има интереси в областта на регенеративната медицина, терапия на екзотични домашни любимци и диви животни. През 2012 г. завършва и специалност „Молекулярна биология“, към СУ „Св. Климент Охридски“.

През 2017 г. защитава докторска степен по молекулярна биология в катедра „Биохимия“ на Биологическия факултет към СУ, а от юни 2018 работи като главен асистент по хистология и ембриология в същия факултет. Проявява особен интерес към еволюционната биология на развитието и астробиологията.

Петър е един от випускниците на магистърска програма “Астрономия и популяризация на астрономията” към катедра „Астрономия“ във Физическия Факултет на СУ “Св. Климент Охридски”.

  • 29 февруари 2024 г., 19:30 ч., зала А205, Физически факултет
  • АЛТЕРНАТИВЕН ЖИВОТ: ОТВЪД ВОДНИТЕ ПЛАНЕТИ
  • гл. ас. д-р Петър Ефтимов
  • Биологически факултет, СУ „Св. Климент Охридски“

На 29 февруари в Кръжока по астрономия д-р Петър Ефтимов ще ни разкаже за възможностите за живот отвъд водните планети