EnteR Наука

На 23 ноември в Кръжока по астрономия гл. ас. д-р Георги Петров ще ни разкаже за активните ядра на близки галактики

На 23 ноември в Кръжока по астрономия гл. ас. д-р Георги Петров ще ни разкаже за активните ядра на близки галактики

На 23 ноември в Кръжока по астрономия ще научим повече за активните ядра на близки галактики. Лектор ще бъде гл. ас. д-р Георги Петров от катедра „Астрономия“, ФзФ. В центъра на всяка активна галактика се забелязва ярка компактна област, имаща необичайно висока светимост. След десетилетия дебати астрономите достигат до консенсус, че енергията в активното галактично ядро се генерира от акреция на вещество върху свръхмасивна черна дупка.

Затова не пропускайте лекцията този четвъртък от 19:30 ч. във Физическия факултет и както винаги входът за Кръжока по астрономия е безплатен.

Най-разпространените и приети разбирания за активните ядра са представени в т. нар. „обединен модел“, който описва сходствата между различните типове ядра и въвежда рамката за организиране на наблюденията и тяхната интерпретация.

Огромното количество наблюдения и изследвания от последните години показват, че природата на част от близките активни ядра е различна от предсказаната от теорията на обединения модел. Изучаването на активните ядра на близки галактики се превръща в ключов момент за разбирането на еволюцията на този тип обекти и галактиките като цяло.

Финалната част на лекцията е посветена на изследването на 134 близки активни ядра, техните особености и еволюционен статус.

Георги Петров е преподавател от катедра „Астрономия“. Научните му интереси са в областта на галактиките с активни ядра и пулсациите на звезди. Занимава се с изследването на различните подтипове активни ядра с ниска светимост,  физическите различия между тях и еволюционните връзки по между им. Освен научни, има и професионални изяви в областта на философията  като  дългогодишен преподавател в специализираното Технологично училище  „Електронни системи“ (ТУЕС).

  • 23 ноември 2023 г., 19:30 ч., зала А205, Физически факултет
  • АКТИВНИ ЯДРА НА БЛИЗКИ ГАЛАКТИКИ
  • гл. ас. д-р Георги Петров
  • катедра „Астрономия“, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“

На 23 ноември в Кръжока по астрономия гл. ас. д-р Георги Петров ще ни разкаже за активните ядра на близки галактики