EnteR Наука

На 13 юни в Кръжока по астрономия д-р Кольо Данков ще ни разкаже за метеоритите – прозорец към зараждането на Слънчевата система

На 13 юни в Кръжока по астрономия д-р Кольо Данков ще ни разкаже за метеоритите – прозорец към зараждането на Слънчевата система

На 13 юни в Кръжока по астрономия ще научим повече за метеоритите, които са единствената материя на Земята, която пази в себе си запечатана най-ранната история на Слънчевата система.. Лектор ще бъде гл.ас. д-р Кольо Данков, преподавател в катедра „Биофизика и Радиобиология“ към Биологически факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. За това не пропускайте Кръжока по астрономия, организиран от катедра Астрономия към СУ този четвъртък от 19:30 ч. във Физическия факултет. Входът е свободен.

Метеоритите са единствената материя на Земята, която пази в себе си запечатана най-ранната история на Слънчевата система. Формирани преди 4,568 милиарда години различните класове метеорити съхраняват в структурата си безценна информация за формирането на протопланетите и планетите, а също и молекулни следи насочващи ни към произхода на живота на Земята. С лекцията на Кръжока по астрономия ще се отправим на едно пътешествие към най-ранните моменти от еволюцията на Слънчевата система, разглеждайки различните  типове метеорити като ключови свидетели на този удивителен процес.

Гл.ас. д-р Кольо Данков е преподавател в катедра „Биофизика и Радиобиология“ към Биологически факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. Научните му интереси са в сферата на биофизика на фотосинтезата, невробиофизика, квантовата и фото-биофизика и не на последно място астробиологията. Участва активно в астрономически наблюдения и проследяване на близкоземни астероиди и комети, а от 2023 г. се занимава и с физико-химичен анализ на метеоритни образци.

  • 13 юни 2024 г., 19:30 ч., зала А205, Физически факултет, СУ
  • МЕТЕОРИТИТЕ – ПРОЗОРЕЦ КЪМ ЗАРАЖДАНЕТО НА СЛЪНЧЕВАТА СИСТЕМА
  • гл. ас. д-р Кольо Данков
  • Биологически факултет, СУ „Св. Климент Охридски“

На 13 юни в Кръжока по астрономия д-р Кольо Данков ще ни разкаже за метеоритите – прозорец към зараждането на Слънчевата система