EnteR Наука

Кръжокът по астрономия се завръща от 29 февруари със страхотни лекции от водещи учени (пълна програма)

Остани си вкъщи & гледай наука! (видео) Световнопризнатият проф. Димитър Съсълов - „Екзопланети: Бъдещи насоки“
©MediaBricks.bg

Тази пролет идват новите издания на Кръжока по астрономия, организиран от катедра „Астрономия“ към Физическия факултет на СУ. Очакват ни страхотни лекции от водещи лектори, като първото издание е на 29 февруари. Всички сбирки са безплатни, започват от 19:30 ч. в четвъртък във Физическия факултет.

Лектори ще бъдат гл. ас. д-р Петър Ефтимов, Пенчо Маркишки, д-р Трифон Трифонов, доц. д-р Галин Гюлчев, гл. ас. д-р Милен Цеков, доц. д-р инж. Таня Иванова и гл. ас. д-р Цветан Цветков. А темите са алтернативен живот: отвъд водните планети, предстоящи астрономически явления и събития, изследване на екзопланети с космическия телескоп TESS, релативистка астрофизика на компактни обекти, полярни сияния в Слънчевата система, българското участие в овладяването на Марс и слънчевият диамантен пръстен от 8 април 2024 г.

Към тях ще се присъединят и още лектори с интересни лекции, но това ще бъде обявено допълнително.

Кръжокът по Астрономия към катедра Астрономия се провежда от повече от 120 години. Един от основателите му е световноизвестният математик – академик Кирил Попов. Според автобиографията му, група студенти основават клуб/кръжок по астрономия в началото на учебната 1900/1901 година. Макар форматът му да се е менил през годините, кръжокът е поддържан без прекъсване от екипа на катедра „Астрономия“ и до днес. Настоящият подход на Кръжока е максимално близък до първоначалната му идея, а именно – български учени, работещи у нас или в чужбина, да представят своите световно значими успехи в астрономията (и сходни направления на физиката) на достъпен език пред широка публика.

Ето и пълната програма за пролетните издания:

29 февруари 2024 г., 19:30 ч., зала А205, Физически факултет

 • АЛТЕРНАТИВЕН ЖИВОТ: ОТВЪД ВОДНИТЕ ПЛАНЕТИ
 • гл. ас. д-р Петър Ефтимов
 • Биологически факултет, СУ „Св. Климент Охридски“

07 март 2024 г., 19:30 ч., зала А205, Физически факултет

ПРЕДСТОЯЩИ АСТРОНОМИЧЕСКИ ЯВЛЕНИЯ И СЪБИТИЯ

Представяне на книгата „ГИД НА ЛЮБИТЕЛЯ АСТРОНОМ 2024“

 • Пенчо Маркишки
 • катедра „Астрономия“, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“;
 • Институт по астрономия с НАО, БАН;

 

14 март 2024 г., 19:30 ч., зала А205, Физически факултет

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕКЗОПЛАНЕТИ С КОСМИЧЕСКИЯ ТЕЛЕСКОП TESS

 • д-р Трифон Трифонов
 • Проект EXO-RESTART, катедра „Астрономия“, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“;
 • Институт „Макс Планк“ в Хайделберг, Германия

 

21 март 2024 г., 19:30 ч., зала А205, Физически факултет

РЕЛАТИВИСТКА АСТРОФИЗИКА НА КОМПАКТНИ ОБЕКТИ

 • доц. д-р Галин Гюлчев
 • катедра „Теоретична физика“, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“

 

28 март 2024 г., 19:30 ч., зала А205, Физически факултет

ПОЛЯРНИ СИЯНИЯ В СЛЪНЧЕВАТА СИСТЕМА

 • гл. ас. д-р Милен Цеков
 • катедра „Метеорология и геофизика“, ФзФ, СУ

 

11 април 2024 г., 19:30 ч., зала А205, Физически факултет

БЪЛГАРСКОТО УЧАСТИЕ В ОВЛАДЯВАНЕТО НА МАРС

 • доц. д-р инж. Таня Иванова
 • Институт за космически изследвания и технологии, БАН

 

18 април 2024 г., 19:30 ч., зала А205, Физически факултет

СЛЪНЧЕВИЯТ ДИАМАНТЕН ПРЪСТЕН ОТ 8 АПРИЛ 2024 Г.

 • гл. ас. д-р Цветан Цветков
 • Институт по астрономия с НАО, БАН

 

Кръжокът по астрономия се завръща от 29 февруари със страхотни лекции от водещи учени (пълна програма)