Технологии

България е сред лидерите в Европа по използване на сателитно наблюдение с изкуствен интелект

България е сред лидерите в Европа по използване на сателитно наблюдение с изкуствен интелект

Amazon Web Services и неправителствената организация „Лисабонски съвет“ организираха дискусия за зеления и цифровия преход, която се проведе в Брюксел. Д-р Васил Василев, експерт по дистанционни изследвания в ТехноЛогика, и Йордан Драганчев,  търговски директор на компанията, участваха пред близо 150 души от различни обществени и бизнес организации. Аудиторията бе впечатлена от опита на ТехноЛогика в използването на изкуствен интелект и сателитни изображения с цел мониторинг на водните обеми в язовирите, прогнозиране на работата на ВЕЦ и физическите рискове пред електропреносната мрежа за предотвратяване на инциденти от т.нар. vegetation encroachment (прорастване на растителност, която застрашава сигурността на далекопроводите). Оказа се, че благодарение на разработените и внедрени от ТехноЛогика дистанционни методи и change detection алгоритми за контрол на обработваемите площи,  България е сред лидерите в ЕС по прилагането на сателитното наблюдение при схемите за субсидиране на площ, което измества остарялото вече използване на ортофото карти и провеждането на проверки на място.

На събитието говориха още евродепутатите Ева Майдел, по чиято покана се включи и българската ИТ компания, и Йорген Варнборн, както и представители на Европейската комисия и  на програмата на ООН за околна среда.

Екипът на ТехноЛогика представи пред няколко ключови институции на Европейския съюз възможностите и приложението на сателитното наблюдение и изкуствения интелект във важни политики на Съюза като зеления преход и декарбонизацията. Посещението препотвърди значимостта от партньорството между ЕС и реалната икономика, без което е немислимо постигането на амбициозните климатични цели.

България е сред лидерите в Европа по използване на сателитно наблюдение с изкуствен интелект

Йордан Драганчев и Васил Василев посетиха Европейската космическа агенция (ESA) и разговаряха с ръководството на програмата „Коперник“ за наблюдение на земната повърхност от Космоса, част от Генерална дирекция „Отбранителна промишленост и Космос“ (DEFIS) на Европейската комисия. Това е безпрецедентна среща между представители на бизнеса и на органа, прилагащ европейските политики по използване на сателитните изображения за наблюдение на атмосферата, водните запаси, земеделските площи и критичната инфраструктура.

По време на разговора колегите ни, които ползват всекидневно данни от сателитите на „Коперник“, разказаха за предимствата на дистанционното наблюдение в различни сектори на икономиката. В резултат Европейската комисия покани ТехноЛогика за партньор в организирането на конференция за ползите „Коперник“ в енергетиката, която ще се проведе на 17 март в Брюксел, където нашите специалисти ще имат възможност да споделят опита си в приложението на сателитите в сектора, за постигане на конкретни резултати в политиките по възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност и намаляване на въглеродния отпечатък.

Екипът ни се срещна и със служители на отдела по прилагането на общата селскостопанска политика в Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ (DG AGRI) на Европейската комисия. Оказа се, че благодарение на разработените и внедрени от ТехноЛогика дистанционни методи и change detection алгоритми за контрол на обработваемите площи,  България е сред лидерите в ЕС по прилагането на сателитното наблюдение при схемите за субсидиране на площ, което измества остарялото вече използване на ортофото карти и провеждането на проверки на място.

Представителите на ТехноЛогика посетиха и Европейския парламент, където проведоха задълбочена среща с Ева Майдел, член на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (ITRE) и Специалната комисия по въпросите на изкуствения интелект в цифровата ера (AIDA).