Наука

NGC 1893 и Поповата лъжичка IC 410 (Астрономическа снимка на деня – APOD)

NGC 1893 и Поповата лъжичка IC 410

Тази космическа гледка показва бледата емисионна мъглявина IC 410, заснета в ясното небе над Нидерландия, с телескоп и с помощта на тесноивични филтри. Горе и вдясно от центъра можете да забележите двама забележителни обитатели на междузвездното езерце от газ и прах, известни като поповите лъжички IC 410. Частично скрита от прах на преден план, самата мъглявина заобикаля NGC 1893, който е млад звезден куп в нашата Галактика. Образувани в междузвездния облак само преди 4 милиона години, много горещите, ярки звездни купове зареждат с енергия светещия газ. Поповите лъжички са глобули, съставени от по-плътен по-хладен газ и прах, имат дължина около 10 светлинни години и вероятно са места, където протича звездообразуване. Изваяни от звездни ветрове и лъчение, техните глави са очертани от ярки хребети от йонизиран газ, докато опашките им се отдалечават от централните млади звезди на купа. IC 410 и намиращия се в нея NGC 1893 са на разстояние около 10 000 светлинни години от нас, в богатото на мъглявини съзвездие Колар.

NGC 1893 и Поповата лъжичка IC 410

NGC 1893 and the Tadpoles of IC 410
Image Credit & CopyrightSander de Jong

https://apod.nasa.gov/apod/ap240202.html

Astronomy picture of the day (APOD) е част от уебсайта на НАСА и всеки ден публикува различна снимка на небесно явление или космически обект с кратко обяснение написано от астроном – https://apod.nasa.gov/ 

MediaBricks.bg е официален партньор на APOD за България и на тази страница https://mediabricks.bg/apod-bulgaria/ може да намерите снимките с превод на български език от началото на 2021 година.