Наука

Образуващата звезди стена в Лебед (Астрономическа снимка на деня – APOD)

Стената на Лебед при звездообразуване (Астрономическа снимка на деня – APOD)
Мъглявината Северна Америка на небето може да прави това, което континентът Северна Америка на Земята не може – да образува звезди. По-конкретно, по аналогия със земния континент, светлата част, която изглежда като Централна Америка и Мексико, всъщност е горещ слой от газ, прах и новообразувани звезди, известен като Стената в Лебед. Представеното изображение показва звездообразуващата стена, осветена от ярки млади звезди и частично скрита от тъмния прах, който са създали. Показаната част от мъглявината Северна Америка (NGC 7000) обхваща около 15 светлинни години и се намира на около 1500 светлинни години в съзвездието Лебед.

Стената на Лебед при звездообразуване (Астрономическа снимка на деня – APOD)

The Cygnus Wall of Star Formation
Image Credit & Copyright: Johan Bogaerts

https://apod.nasa.gov/apod/ap220815.html

Astronomy picture of the day (APOD) е част от уебсайта на НАСА и всеки ден публикува различна снимка на небесно явление или космически обект с кратко обяснение написано от астроном – https://apod.nasa.gov/ 

MediaBricks.bg е официален партньор на APOD за България и на тази страница https://mediabricks.bg/apod-bulgaria/ може да намерите снимките с превод на български език от началото на 2021 година.