Наука

NGC 7822 в Цефей (Астрономическа снимка на деня – APOD)

NGC 7822 в Цефей (Астрономическа снимка на деня – APOD)

Горещи млади звезди и космически стълбове от газ и прах се преплитат в NGC 7822. На ръба на гигантски молекулен облак в северното съзвездие Цефей, светещата област на звездообразуване се намира на около 3000 светлинни години от нас. В рамките на мъглявината ярки ръбове и тъмни форми се открояват в този цветен телескопичен небесен пейзаж. Изображението е направено на базата на данни от тесноивични филтри, картографиращи емисиите на атомния кислород, водорода и сярата в сини, зелени и червени нюанси. Емисионната линия и цветовата комбинация са станали добре известни като палитра на Хъбъл. Атомните емисии се захранват от излъчването на централните горещи звезди. Техните мощни ветрове и лъчение извайват, ерозират по-плътните форми на стълбове и изчистват характерна кухина на светлинни години в центъра на облак, в който се раждат звезди. Те все още могат да се образуват вътре в стълбовете чрез гравитационен колапс, но тъй като тези стълбове се ерозират, всички образуващи се звезди в крайна сметка ще бъдат отрязани от резервоара им със звездни неща. Това зрително поле обхваща около 40 светлинни години на изчисленото разстояние от NGC 7822.

NGC 7822 в Цефей (Астрономическа снимка на деня – APOD)

NGC 7822 in Cepheus
Image Credit & Copyright: Mark Carter

https://apod.nasa.gov/apod/ap220120.html

Astronomy picture of the day (APOD) е част от уебсайта на НАСА и всеки ден публикува различна снимка на небесно явление или космически обект с кратко обяснение написано от астроном – https://apod.nasa.gov/ 

MediaBricks.bg е официален партньор на APOD за България и на тази страница https://mediabricks.bg/apod-bulgaria/ може да намерите снимките с превод на български език от началото на 2021 година.

Може да подкрепите MediaBricks.bg чрез платформата Patreon Become a Patron!