EnteR

60 години ГГФ: Научнопопулярни палеонтологични лекции в Националния природонаучен музей при БАН

60 години ГГФ: Научнопопулярни палеонтологични лекции в Националния природонаучен музей при БАН

На 20 януари от 14 часа Националният природонаучен музей при БАН ще бъде домакин на серия научнопопулярни лекции на палеонтологични теми, представени от палеонтолози, възпитаници на Геолого-географския факултет на Софийски университет. Лекторите д-р Пламен Андреев, гл. ас. д-р Латинка Христова и докторант Владимир Николов ще представят пред публиката актуални изследвания в сферата на палеонтологията на гръбначните животни, осъществявани както в България, така и в чужбина от български учени и техните колеги.

Събитието ще бъде открито официално от директора на музея, проф. Павел Стоев и от проф. Климент Найденов, декан на Геолого-географския факултет на Софийския университет.

ПРОГРАМА

20 януари 2023, от 14 часа, в зала Левентис на НПМ-БАН

Модератор на събитието: гл. ас. д-р Дочо Дочев, палеонтолог в ГГФ на СУ

  • > Най-старите челюстни гръбначни животни: нови данни от Китай | д-р Пламен Андреев, палеонтолог в Qujing Normal University, Китай, който ще участва онлайн
  • > Късномиоценската хипарионова фауна на България | гл. ас. д-р Латинка Христова, палеонтолог в отдел „Палеонтология и минералогия“ на НПМ–БАН
  • > Динозаврите в България: значение и история на изследванията | магистър Владимир Николов, докторант на НПМ–БАН

Събитието е част от планираните научнопопулярни и културни дейности, с които се отбелязват 60 години от основаването на Геолого-географския факултет на Софийския университет, след разделянето на съществувалия тогава Биолого-геолого-географски факултет.

Събитието във FB: https://fb.me/e/2eqjDPz6W