EnteR Наука

Съюзът на физиците в България обяви конкурс за есета за ученици и студенти в годината на Менделеевата таблица

Управителният съвет на Съюза на физиците в България обявява конкурс за есета за ученици и студенти във връзка с обявяването на 2019 г. за година на периодичната система на Д. И. Менделеев. Крайният срок е 28 февруари 2019 г. и в него могат да участват всички настоящи ученици и студенти. Конкурсът се реализира със съдействието на фондация Вигория. Есетата ще бъдат оценявани от компетентно жури с председател проф. д.фз.н. Никола Балабанов.

Отличените есета ще бъдат представени на 6 април 2019 г. във Велико Търново по време на Младежката научна сесия в рамките на 47-ата Национална конференция по физика.

Примерни теми за есето:

 • Същност и значение на Периодичния закон на химичните елементи, открит от Менделеев
 • На чии рамене е „стъпил“ Д. И. Менделеев, за да направи своето откритие
 • Философски изводи на Менделеев в областта на теорията на познанието
 • Има ли откритието на Менделеев „рождена дата“?
 • Менделеев като преподавател
 • Какво знаете за свръхтежките елементи (Z>110) и за техните наименования
 • Интересни факти, свързани с откритието на някои елементи
 • Други теми по избор.

Авторите трябва да посочат името на научния ръководител на избраната тема (ако има такъв), както и в кой клас са, учебно заведение с адрес и пощенски код, електронна поща и телефон за контакт. Есетата се изпращат по електронната поща на адрес: [email protected] с копие до: [email protected] 

В рамките на 47-ата  НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО  ПО ФИЗИКА на тема: „Интегрален подход в обучението по физика“ (4 – 7 април 2019  г., Велико Търново) ще се проведе МЛАДЕЖКА НАУЧНА СЕСИЯ за ученици и студенти на тема:

„Структура на материята“ с:

 • Компютърни презентации и интернет страници с разработени теми по избор в областта на физиката, астрономията и връзката им с други области на науката и познанието.
 • Идеи за компютърна анимация за представяне на физични закони и явления.
 • Разработки на демонстрации в областта на физиката и астрономията.

По време на Младежката научна сесия ще се представят отличените есета  от Националния конкурс за ученици и студенти, посветен на Периодичната система,  създадена от Д. И. Менделеев.

Заявките за Младежката научна сесия се подават на адрес:  https://goo.gl/forms/luKNTJ9qcMHyNm2D3 до 28 февруари 2019 г.

Съюзът на физиците в България е неправителствена организация, която обединява професионалните физици в България. СФБ е наследник на традициите на Българското физико-математическо дружество (БФ-МД) основано в София през февруари 1898 г. Основната цел на съюза е да подкрепя и координира дейността на своите членове във фундаменталните и приложни научни изследвания, приложението на физиката в промишлеността, медицината, опазването на околната среда, а така също и средното и висше образование по физика. Също така, СБФ има важната задача да популяризира достиженията на физическите науки пред широката общественост.