Образование

Национален конкурс за учители и студенти по математика организират фондация „Миню Балкански“ и „Образование без граници“

Педагогическа асоциация „Образование без граници“ и фондация „Миню Балкански“ организират втори Национален конкурс за учители и студенти за разработка на теми за извънкласна работа по математика за ученици от 2 до 12 клас. Целта е да се повиши качеството на образователния процес, да се обогатят и оптимизират дейностите в системата на извънкласното образование и да се създадат  условия за откриване и реализация на млади учители. Срокът за участие в националния конкурс е 30 март.

Ето и точните условия за участие обявени от организаторите:

В конкурса могат да участват учители и студенти, които представят разработка и декларация за обработка на личните данни

Изисквания за участие в конкурса

Брой разработки и обем

Всеки участник в конкурса може да представи една разработка – самостоятелно или със съавтори, разположена на най-много 6 страници на тема/и  за извънкласно обучение по математика

Структура на разработките

Tема;

Трите имена на автора/ите, училище/висше училище

Резюме, което ясно представя разработката, за кой клас е предназначена, какви резултати се очакват

Използвана литература – автор, година на издаване, заглавие, град на издаване и име на издателя.

Оформление на разработката

Разработката трябва да бъде оформени и във формат doc, и във формат pdf  с обем не по-голям от 6 страници.

Чертежите /изображенията трябва да са във формат jpg

 

Заедно с разработките се представя и Декларация за съгласие за обработване на личните данни – имена, адрес, училище и пощенски и електронен адрес

Срок за представяне

на темите: 30.03.2021 г.(важи датата  на подаване ).

Разработките се изпращат на адрес: [email protected]

Оценяване:

  1. Представените конкурсни работи ще се оценяват от комисия от 3 члена, определена от организаторите на проявата.
  2. Всяка разработка ще бъде оценявана по следните критерии:

Съответствие с темата и на съдържанието (0 точки – не съответства, 1 точка – частично съответства или 2 точки – съответства);

Завършеност (0, 1 или 2 точки);

Сложност – темата е съобразена с възрастовите особености на учениците и изучаваното в съответния клас  (0, 1 или 2 точки);

Оригиналност (0, 1 или 2 точки);

Приложимост (0, 1 или 2 точки).

Общ сбор – от 0 до 10 точки.

Класирането се извършва от най-големия сбор към най-малкия.

Награди:

Публикуване на разработките: класираните разработки на първите 6 места ще бъдат публикувани в списание „Образование без граници“.

Участие в работата на Регионалния център по извънкласно образование на фондация „Миню Балкански“, с. Оряховица.

Обявяване на резултатите:

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 30.04.2021 г. на  страницата на турнира „Математика без граници“ и  фондация „Миню Балкански“.

Може да подкрепите MediaBricks.bg чрез платформата Patreon Become a Patron!