Наука Образование

До 13 март Съюзът на физиците в България приема заявки за участие в Младежката научна сесия

До 15 март Съюзът на физиците в България приема заявки за участие в Младежката научна сесия

През април ще се проведе Младежка научна сесия за ученици и студенти на тема „Физиката в живота и в света около нас“ организирана от Съюза на физиците в България. Това ще стане по време на 48-ата Национална конференция по физика „Ядрената физика и енергетика в образованието по физика“ (11 – 14 април 2020 г. в София). Като крайният срок за изпращане на заявките е 13 март 2020 г.

В рамките на Младежката научна сесия се предвиждат представяне на теми по избор, вкл. в областта на ядрената физика и нейните приложения – особено в енергетиката и медицината и осигуряване на безопасността и сигурността им. Също така може да се представи дейността на български учени и постиженията им в областта на ядрената физика и нейните приложения.

Младежката сесия включва 4 компонента:

  • Компютърни презентации, опитни постановки и интернет страници по зададената тема – за ученици и студенти (без такса за участие). Краен срок за изпращане на заявките – 13 март 2020 г.
  • Награждаване на отличените есета от конкурса „Бележити български физици“ – за ученици и студенти.
  • Обявяване на Националния фестивал „Наука на сцената“ – „От учители за учители“
  • Постерна студентска научна сесия по темата, като участието с е одобрява предварително след подаване на заявка и абстракт, който ще бъде включен в материалите от конференцията. Абстракти и заявки за участие ще се приемат до 8 март 2020 г.

Заявките за участие се изпращат на адрес: [email protected]  със Subject: младежка научна сесия /студентска постерна сесия

Съюзът на физиците в България е неправителствена организация, която обединява професионалните физици в България. СФБ е наследник на традициите на Българското физико-математическо дружество (БФ-МД) основано в София през февруари 1898 г. Основната цел на съюза е да подкрепя и координира дейността на своите членове във фундаменталните и приложни научни изследвания, приложението на физиката в промишлеността, медицината, опазването на околната среда, а така също и средното и висше образование по физика. Също така, СБФ има важната задача да популяризира достиженията на физическите науки пред широката общественост.

 

Може да подкрепите MediaBricks.bg чрез платформата Patreon Become a Patron!