Български хард дискове по 200 MB са връзвани заедно за 6,4 GB памет още през 1979-а
Технологии

Български хард дискове по 200 MB са връзвани заедно за 6,4 GB памет още през 1979-а

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ още през 1979 година е имало 6,4 GB външни памети в България. Това е било възможно чрез свързване на няколко български хард диска от по 200 MB в една система. Разбира се, те са тежали по над 120 килограма всеки.

За да разберем повече за тези технически достижения днес в MediaBricks.bg отново ни гостува пазителят на времето Антон Оруш, който ще ни разкаже за системата на свързване на българските хард дискове. Антон Оруш пази техническата история на България, чрез сайта си „Сандъците  – Българският портал за стара техника“.

Автор: Антон Оруш

Вероятно помните наскоро разказаната от нас история на първите български хард дискове. Днес обаче хората често поставят в компютъра си повече от един такъв. Още през 70-те години, тъй като капацитетът на едно запомнящо устройство тип ,,фризер“ започва да става недостатъчен, стремежът става да се обединят няколко, за да работят синхронно.

През 1979 г. в Института по изчислителна техника в София е извършена истинска революция в това отношение – разработена е сложна система от контролери, чрез която става възможно към една машина да се включат 16 ЗУМД-та от новия модел ЕС 5067, който може да поема 2 дискови пакета по 200 MB. Тя е предназначена за работа в състава на ,,едностайни“ компютри от Единната система на Източния блок ЕС РЯД-2. Състои се от управляващи устройства (УУ – т.е. контролер) и управляващи модули (УМ).

Принципът е следният: към управляващото устройство могат да бъдат вклю­чени до 4 управляващи модула, а към всеки от тях — до 4 запаметяващи устройства (самите хард дискове). Контролерът УУМД ЕС 5567 и управляващият модул УМ ЕС 5667 управляват 100/200 MB хард дискови устрой­ства, като така осигуряват външна памет с голям обем и ми­нимално време за достъп. Това е т.н. ,,дискова подсистема 100—200 MB“. Накратко казано, тя включва управляващо устройство ЕС 5567, управляващ модул ЕС 5567 и запаметяващи устройства ЕС 5067. По характеристиките си те се изравняват с модели на тогавашните водещи чуждестранни производители.

Трябва да отбележим също така, е при включване към подси­стемата на максимален брой запаметяващи устройства — 16 — се осигурява външна памет на магнитни дискове с обем 6400 MB (32 шпиндела х 200 MB), което значи 6,4 GB. Минахме вече в гигабайтови води; така е по-лесно да си ги представим!

А, да… сигурно сте прочели, но… нека все пак ви кажем, че едно такова запаметяващо устройство тежи около 120-140 кг. Вижте го – мяза на мивка:

Български хард дискове по 200 MB са връзвани заедно за 6,4 GB памет още през 1979-а