EnteR Образование

Започва осмото издание на безплатните онлайн беседи на алгоритмична тематика Tuesday Afternoon Club

Започва осмото издание на безплатните онлайн беседи на алгоритмична тематика Tuesday Afternoon Club

През ноември ще се проведе осмото издание на безплатните онлайн беседи на алгоритмична тематика Tuesday Afternoon Club, организирани от MNKnowledge. Водещи специалисти и уважавани преподаватели ще проведат трите беседи на 7, 13, 21 и 28 ноември. Това са Андрей Дренски, доц. Бойко Банчев, Филип Андонов и Александър Соклев. Темите са „Sorting networks или как да сортираме за логаритмично време, стига да имаме достатъчно приятели“, „Чудният свят на стековото програмиране“, „Алгоритми за многократно взимане на решения“ и „Компютърно зрение. Участието в беседите е безплатно с предварителна резервация ТУК.

  • 7 ноември, 2023 / Андрей Дренски / Sorting networks или “как да сортираме за логаритмично време, стига да имаме достатъчно приятели”

Андрей ще ни представи група нестандартни, силно паралелни алгоритми за сортиране, които при достатъчен брой работещи в синхрон нишки, могат да сортират N елемента за време O((lgN)^2) – значително по-добро от конвенционалните алгоритми.

От друга страна, идеята им е сравнително проста и са подходящи за имплементиране в хардуер – заради което се считат от някои за практическото бъдеще на сортиращите алгоритми.

  • 13 ноември, 2023 / доц. Бойко Банчев / Чудният свят на стековото програмиране

Доц. Банчев ще разгледа свойствата, разновидностите и похватите на програмирането чрез стек,както и някои действащи езици за програмиране, които следват стековия модел.

Важно: обърнете внимание, че сесията на доц. Банчев ще се състои по изключение в понеделник.

  • 21 ноември, 2023 / Филип Андонов / Алгоритми за многократно взимане на решения

В бизнеса, в обществения живот, а и в личния непрекъснато се налага да избираме измежду няколко алтернативи.

Това, което често правим, е да се опитаме да ги подредим по една характеристика – например цена. Но в действителност имаме предвид и други критерии, просто не знаем как да ги включим в процеса на вземане на решения.

Филип ще ни запознае с основните идеи на многокритериалното вземане на решения, на многокритериалния избор, ще покаже някои алгоритми, системи и ще даде пример със задачи.

  • 28 ноември, 2023 / Александър Соклев / Компютърно зрение

Компютърното зрение е категория в изкуствения интелект, която позволява на компютрите да извличат смисъл от дигитални изображения – снимки, видеа, камери и други източници на видео информация.

Днес компютърното зрение е навсякъде около нас. Само в смартфона ни намира ред приложения – засичане на лица, автоматична категоризация на снимките ни или търсене в снимки по ключова дума. Използва се за лицево разпознаване в системи за сигурност, в медицината, автономните коли, умни градове, умни ферми, спорт и още много други.

Александър ще ни покаже как работи отвътре.