Технологии

Vivacom, УНСС и Община Пловдив организираха първата научно-практическа конференция на тема Интелигентни градове

Vivacom, УНСС и Община Пловдив организираха първата научно-практическа конференция на тема Интелигентни градове

„Интелигентните градове – бизнес, научна общност и местна власт с обща визия за бъдещето с акцент към висшето образование“ – това бе темата на конференцията, която се организира за първи път от община Пловдив и УНСС, с партньорството на Vivacom. Събитието се състоя на 18 май 2023 г. в Голяма конферентна зала, Дом на културата „Борис Христов“, гр. Пловдив.

На конференцията Vivacom акцентира на темите за Smart city развитие през призмата на 5G технология; Ефективност и увеличаване на производителността в публичния и частен сектор; Безопасност; Здравеопазване; Транспорт и Cloud – решения и предизвикателства в съвременната ИТ инфраструктура.

„Основните фактори, които превръщат един град в „умен“, са градското видеонаблюдение, професионалните WiFi решения в полза на граждани и администрация, мониторинг на качеството на въздуха, дигиталното образование. 5G технологията на Vivacom предоставя на общините и населените места разнообразни решения, включително свързани със социалните предизвикателства“, коментира старши мениджърът на „Корпоративни продажби“ към Vivacom Росен Христов и заяви, че Пловдив е един от лидерите в страната по отношение на „умни решения“.

В тези решения влизат промяна и реализация на редица параметри на градската среда като много по-ефективно и ефикасно приложение и управление на административните дейности и услуги в градовете и общините с помощта на 5G технологиите, включително и социалните услуги. Eфективно и рационално управление на паркирането и паркоместата в населените места, цялостен мониторинг и ефективно управление на обществения транспорт в градовете, цялостен мониторинг и ефективно управление на сметопочистването и други.

Етикети: