EnteR Наука

Видео „Кръжок по астрономия“: Доц. Владимир Божилов – Търсене на екзопланети и живот извън Земята (пълен запис)

Видео „Кръжок по астрономия“: Доц. Владимир Божилов - Търсене на екзопланети и живот извън Земята (пълен запис)

На 6 април в Кръжока по астрономия научихме повече за търсенето на екзопланети и живот извън Земята. Наш гид бе доц. д-р Владимир Божилов, който ни разкри кои са най-важните методи за откриване на екзопланети и как астрономи, включително от България, участват в търсенето и характеризирането на тези нови светове. Бяха показани и част от актуалните нови резултати на българската научна група по екзопланети, която работи в катедра „Астрономия“ в рамките на проект EXO-RESTART.

Днес ви представяме пълен запис на лекцията му „Търсене на екзопланети и живот извън Земята“:

  • Кръжок по астрономия към катедра “Астрономия”
  • Физически факултет, СУ “Св. Климент Охридски”
  • Видеото е заснето, обработено и монтирано от Боян Карамфилов.
  • За повече информация относно катедра ,,Астрономия” на СУ:
  • http://astro.phys.uni-sofia.bg/
  • http://observatory.phys.uni-sofia.bg/
  • https://www.facebook.com/astronomyBG/
  • С подкрепата на д-р Д01-176/29.07.2022 г. (проект РАЦИО – МОН, НПКНИ)

Екзопланета е всяка една планета, които обикаля около звезда, различна от Слънцето. Търсенето и характеризирането на екзопланетни системи е изключително важно за разбиране на образуването и еволюцията както на Слънчевата система в частност, така и на планетарните системи като цяло. Изследването на екзопланети е основно и за търсенето на отговор на въпроса дали Земята е уникална или пък в Космоса има и други планети-близнаци на Земята.

Кои са най-важните методи за откриване на екзопланети и как астрономи, включително от България, участват в търсенето и характеризирането на тези нови светове? Възможно ли е на някои от тях да очакваме наличие на живот? В рамките на презентацията ще бъдат представени най-новите научни открития по тези въпроси. Ще бъдат показани и част от актуалните нови резултати на българската научна група по екзопланети, която работи в катедра „Астрономия“ в рамките на проект EXO-RESTART, подкрепен от Фонд „Научни изследвания“ по програма „ВИХРЕН-2021“.

Доц. д-р Владимир Божилов е преподавател в катедра „Астрономия“ към Физическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ и комуникатор на науката. Носител е на докторска степен по астрофизика и астрономия, като основните му научни интереси са към изучаването на активните галактични ядра, космологията, екзопланетите и търсенето на живот извън Земята. Старши изследовател е към проекта за търсене на екзопланети EXO-RESTART, подкрепен от ФНИ по програма „ВИХРЕН-2021“ с ръководител д-р Трифон Трифонов.

Освен учен и преподавател, доц. Божилов е активен популяризатор на науката. Чест гост е в радио и телевизионни предавания и на различни събития за комуникация на науката, където разказва на достъпен език за най-новите открития от областта на Космоса. Най-новата му научно-популярна книга е „Непознатата Вселена: В търсене на отговори на най-големите космически загадки“ (изд. „Оз books“).