Наука

Успешно приключи палеонтологичната експедиция край Трън, обогатяваща знанието ни за живота преди 83 милиона години

Успешно приключи палеонтологичната експедиция край Трън, обогатяваща знанието ни за живота преди 83 милиона години

На 11 август приключи шестата палеонтологична експедиция до находището на динозаври и други къснокредни гръбначни животни край град Трън. Експедицията, ръководена от доц. Латинка Христова от НПМ-БАН включваше както нейни колеги от музея, така и учени от Геологическия институт към БАН и Софийския университет. Палеонтолозите на НПМ-БАН определят експедицията като пореден успех на екипа. Събраните десетки вкаменелости обогатяват знанието ни за сухоземната и сладководна фауна, обитавала района преди малко повече от 83 милиона години. Сред най-любопитните останки са няколко кости от едри влечуги, сред които поне два прешлена, половин дузина зъби на крокодили, може би първият зъб от динозавър, намерен в находището, както и костни фрагменти от микрогръбначна фауна (гръбначни животни с тегло под 1 килограм), принадлежащи вероятно на земноводни.

Успешно приключи палеонтологичната експедиция край Трън, обогатяваща знанието ни за живота преди 83 милиона години

И тази година най-многобройни бяха вкаменелостите от коруби на костенурки. За изненада на палеонтолозите, по-голямата част от новооткрития костен материал произхожда от скални пластове, в които при предходните експедиции са намерени едва няколко вкаменелости от гръбначни животни.

Последните няколко дни от престоя на изследователите в Трънско протекоха при силно променливи атмосферни условия и усложнена работна обстановка. Тези обстоятелства не попречиха да бъдат открити множество вкаменелости.

Успешно приключи палеонтологичната експедиция край Трън, обогатяваща знанието ни за живота преди 83 милиона години

Предстои обработката на находките от трънските динозаври и техните съвременници в лабораторни условия – почистване и инвентиране на събраните вкаменелости. В различен етап на подготовка са и няколко научни публикации, които ще представят пред научната общност част от получените от екипа на НПМ-БАН и техните колеги резултати.

Палеонтологичната експедиция “Трън 2023” е финансирана от Фонд Научни изследвания по проект “От динозаврите до най-ранните човешки предци: фундаментални проучвания на значими моменти от историята на фауната и миналото на човека” (КП-06ПН44/16, 2020).