Образование Олимпийци

Успешно представяне на българските ученици в международното състезание по физика Fyziklani

Успешно представяне на българските ученици в международното състезание по физика Fyziklani

На 16 февруари в Прага, Чехия се проведе ежегодното международно отборно състезание по физика Fyziklani. В него взеха участие повече от 1000 ученици от цял свят, разделени в 256 отбора, като това го прави най-голямото отборно състезание по физика в света. България бе представена от два отбора – с имена Ferrum 26 и Alumin 13, в които се включиха ученици от СМГ, ПЧМГ и ПМГ „Васил Друмев“, Велико Търново. В най-високата възрастова група българският отбор Ferrum 26 се представи отлично и зае 4 място в конкуренцията на 73 отбора, като това класиране донесе първата награда за България от турнира Fyziklani. Във втората възрастова група отбор Alumin 13 се класира на 6 място от 86 отбора.

Състезанието се провежда в рамките на три часа. Учениците трябваше отборно да решат колкото е възможно повече задачи по физика. На това състезание, всяко решение се проверява в момента, в който бъде предадено и отборите получават съответния брой точки.

Отборът, кръстен Ferrum 26 зае четвъртото място (при 74 участвали отбора) в най-високата възрастова група А. На това състезание, награди получават отборите, класирани на първите пет места. В състава на този отбор бяха учениците: Гео Калфов (12 клас, ПЧМГ), Баян Гечев (12 клас, СМГ), Юнсин Ху (11 клас, СМГ), Румен Димтиров (12 клас, СМГ) и Стефан Спасов (11 клас, СМГ). Повечето от тях са опитни международни състезатели, донесли на страната ни редица отличия по физика и по астрономия. Тяхното класиране на Fyziklani донесе и първата награда за България в присъствения формат на това състезание.

Отбор Alumin 13 също се представи отлично. Поради по-малката възраст на участниците в него, той бе включен във възрастова група В. В крайното класиране Alumin 13 зае шесто място от общо 86 участвали отбора! Този отбор бе в състав: Калина Досева (12 клас, ПМГ „Васил Друмев“, Велико Търново), Илия Ников (11 клас, ПМГ „Васил Друмев“, Велико Търново), Александър Николов (10 клас, ПЧМГ), Илия Василев (11 клас, ПЧМГ) и Филип Стефанов (11 клас, ПЧМГ).

Ръководители на отборите ни бяха: Георги Александров (студент във Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и учител в СМГ), Явор Йорданов (студент във Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“) и Никола Каравасилев (учител в ПЧМГ).

Българските участници във Fyziklani и техните ръководители биха искали най-искрено да благодарят на всички, които помогнаха финансово за тяхното участие! Благодарение на събраните само за няколко дни средства, нашите ученици успяха да покажат своите знания. През следващата година страната ни има реален шанс за класиране в челната тройка.