Етикет: първите снимки от европейския космически телескоп „Евклид“