Образование

SoftUni представя първата частна гимназия за ИТ и дигитални умения у нас „СофтУни Светлина“

SoftUni

Нова светлина изгрява в българското образование. „СофтУни Светлина“ е първата частна гимназия за ИТ и дигитални умения в България. Тя се роди като партньорство между две водещи образователни институции, лидери в своите сфери – SoftUni – най-големият образователен център за IT и дигитални технологии в България и ЧОУ „Светлина” – училище с 18 годишен успешен опит в образованието.

Двете институции се обединяват от силен стремеж за предоставяне на едно различно и иновативно образование, изграждащо ИТ и дигитални лидери, напълно подготвени за професиите на бъдещето.

Светът се дигитализира и новите съвременни технологии навлизат все повече в нашето ежедневие. Дигиталната революция променя с бързи темпове начина ни на живот и облика на цели индустрии и професии от миналото. Дигиталните умения се превръщат в основния двигател на човешката еволюция, а бъдещето принадлежи на новите технологии и на тези, които ги владеят!

Какво представлява гимназията „СофтУни Светлина“

Според един от основателите на SoftUni Светлин Наков „гимназията за дигитални умения е за тези ученици, които от малки са се насочили към програмиране и софтуерни технологии, дигитален маркетинг, дигитално предпримачество или графичен дизайн и мултимедия, защото им дава възможност да получат качествено съвременно образование с много практика и фокус върху избраната специалност. В гимназията може да учите присъствено (на място в СофтУни) или отдалечено (по онлайн уроци с присъствени изпити).Завършвайки гимназията получавате средно образование + професия. Излизате изградени специалисти-практици, с търсена професия, но и със солидна основа фундаменталния знания и умения, с добър английски език и развити социални умения.“

Както добре знаем, на тази възраст учениците имат нужда от различни предпоставки, с които да предизвикват себе си и уменията си в различни извънкласни дейности и проекти. Така ще са наясно в какво са добри, кое им доставя удоволствие и какви скрити таланти крият. Подобни активности, които гимназията предлага, са:

IT Labs –  надстройване на основните специалности в учебни лаборатории за изграждане на дигитални компетенции като изграждане на уеб сайтове, програмиране, роботика, мрежи и други съвременни ИТ компетенции.

Creative Academy – майсторски класове и ателиета за дизайн като иновативен метод на мислене и приложение във всички сфери на икономиката в креативната епоха, изграждане на умения по графичен дизайн и дизайн на потребителски изживявания, създаване и обработка на видео продукция и други крейтив занимания.

Start-up Academy – развитие на практически предприемачески умения за дигиталния свят, дизайн на бизнес модели, развитие на продукти и услуги, изграждане на маркетинг стратегия и бранд, развитие и управление на организации, ресурси и управление на процеси и бизнес развитие. Учениците се стимулират да развиват реални бизнес проекти още в училище.

Хуманитарно-благотворителни дейности – насочени към подкрепа за подобряване на благосъстоянието на уязвими групи и общности.

Ученически парламент – организация, създадена  и водена от  учениците. Основната цел на ученическия парламент е да утвърди и развие самоинициатива и управление в живота на гимназията и социалната общност на района/града ни.

Професии на бъдещето

  • Специалност “Приложен програмист”

Специалността има за цел да подготви учениците за практическа работа по професията “приложен програмист”. По време на обученията се овладява в много голяма дълбочина практическото програмиране и разработка на софтуер със съвременни езици за програмиране и софтуерни платформи и работни рамки. Обръща се значително внимание на развиване на алгоритмично мислене, математически фундамент на компютърните науки и овладяване на съвременни парадигми за програмиране (процедурно, обектно-ориентирано, функционално). С много практически проекти се изучава фундаментът и практическото използване на най-използваните съвременни софтуерни технологии.

Обучението е много силно насочено към практиката и следва модела на СофтУни “учене чрез правене”. След успешно завършване на специалността, учениците могат да започнат работа или стаж на длъжност “младши програмист” в софтуерна или ИТ компания.

  • Специалност “Графичен дизайн и мултимедия”

Специалността има за цел да подготви учениците за практическа работа по професията “графичен дизайнер и мултимедия”. По време на обученията се овладяват в много голяма дълбочина принципите на графичния дизайн, изграждането на потребителски интерфейси, съвременните мултимедийни системи и принципите на видео обработка и изграждане на съвременна 3D продукция. Програмата дава възможност на учениците да се докоснат до магията на различните сфери от визуалните изкуства, а също така изгражда в тях фундаментални умения и начин на мислене, необходими за бъдещото им професионално развитие.

Обучението е много силно насочено към практиката и следва модела на СофтУни “учене чрез правене”. След успешно завършване на специалността учениците могат да започнат работа или стаж на длъжност “графичен дизайнер” в дигиталната индустрия.

  • Специалност “Дигитален маркетинг и предприемачество”

Специалността има за цел да подготви учениците за практическа работа по професията “Дигитален маркетинг и предприемачество”. Учениците усвояват основните фундаменталните принцити на предприемачеството и маркетинг и ще придобият реални умения за работа с най-съвременните и значими дигитални маркетинг канали, инструменти и концепции. Курсистите имат възможността да работят върху реални казуси от практиката, менторирани от успешни експерти  и предприемачи.

Обучението е много силно насочено към практиката и следва модела на СофтУни “учене чрез правене”. След успешно завършване на специалността учениците могат да започнат работа или стаж на длъжност “дигитален маркетин специалист” в дигиталната индустрия.