Технологии

SAP с три решения за защита на личните данни

SAP
SAP SapphireNOW 2017, Orlando, USA

SAP представи три нови решения, които да подпомагат организациите, обработващи данни на клиентите си в съответствие с Европейския регламент за защита на личните данни (GDPR), като същевременно предлагат персонализиран подход. Трите нови продукта са вече достъпни и могат да бъдат интегрирани по отделно или в пакет.

Много брандове днес се борят за това да инициират и изградят с онлайн клиентите си връзки, основани на доверие. Липсата на прозрачност и контрол на личната информация от страна на брандовете е довела до разрушаване на доверието в дигиталния потребителски опит. Всъщност, едно скорошно проучване показва, че използването на данни без знанието на клиентите, е основната причина те да се отдръпват от брандовете.

Новите решения са добавка към съществуващия пакет решения на SAP за пълно съответствие с GDPR: SAP PowerDesigner, SAP Information Steward, SAP Information Lifecycle Management.

Преодоляване на предизвикателството „Съгласие“

Регламентът за защита на личните данни (GDPR), който влиза в сила от 25 май, увеличава правата на европейските граждани и посетители и е приложим за организации навсякъде по света, когато се налага те да обработват лични данни на граждани от Европейския Съюз.

С интеграцията на наскоро придобитата Gigya, SAP предоставя на клиентите си решения, с които да ги подпомогне при установяването на прозрачност и контрол върху техните данни, като им помага да преодолеят трудностите, свързани с получаването на „съгласие“ чрез регистрация, преференции на форми за съгласие и управление на профили. Решенията правят бързо и надеждно изчисление, за да се управляват милиарди самоличности и хиляди дигитални активи сред стотици брандове. Всичко това е с цел да се помогне на компаниите при изпълнението на изискванията на развиващите се регулации за поверителност и защита на личните данни.

„С Регламента за защита на личните данни (GDPR), стоящ на прага ни, изборът на подходящ момент за появата на тези решения не можеше да е по-добър“, каза Президента на SAP Hybris Алекс Атцбергер. „В момент, когато SAP демонстрира още по-голяма отдаденост при разработването на стратегията си, за да предостави най-добрият фронт офис пакет, комбинацията от решения на SAP Hybris и Gigya е от огромна полза за клиентите. Важното е, че необходимостта от „съгласие“ се превръща в стратегическо бизнес предимство и създава основани на доверие връзки с клиентите.“

Три нови SAP® Hybris® решения от Gigya

SAP представя на пазара три нови решения, които да помогнат на организациите да възприемат дигиталния подход с цел по-ефективно управление чрез данните на процеси, свързани с маркетинг, продажби и услуги, като същевременно се предоставя възможност на клиентите да контролират споделянето на информация:

SAP® Hybris® Identity предлага сигурна регистрация за клиента и вход чрез уебсайтове, мобилни приложения и устройства, свързани от Интернет на нещата (IoT), които използват гъвкави потребителски опции за удостоверяване, съобразяване със стандарти и функционалност за еднократно вписване. Решението събира и съхранява данните за самоличността на клиента, за да предостави надеждно и персонализирано потребителско преживяване в дигиталното пространство. Оптимизираните процеси на регистрация увеличават конверсиите, като в същото време платформата помага при защита на клиентските данни от злоупотреба или кражба.

SAP Hybris Consent представя и взима съгласие от клиента във връзка с условия за ползване на услуги и споразумения за поверителност, включително съгласие за използване на „бисквитки“ и маркетингови съобщения. С цел проверка, споразуменията за съгласие и съхранената история се проследяват в рамките на целия потребителски цикъл. Тази информация може да бъде синхронизирана с приложенията за маркетинг, продажби и услуги. Клиентите контролират тяхната лична информация с функции за отмяна на съгласие, експорт на данни и изтриване на профил. Записите на съгласие се съхраняват в надежден сейф за данни.

SAP Hybris Profile превръща информацията за самоличността на клиента, профилните атрибути и други системни данни в отделен изглед за всеки клиент, като това може да бъде направено в реално време или на партиди фактически с всяко приложение, услуга или хранилище за данни. Организациите могат да управляват цялата информация в тези отделни клиентски изгледи през целия потребителски цикъл на даден клиент. С тази платформа – и предоставеното клиентско съгласие и гарантирана прозрачност, клиентите на SAP могат да анализират данни в рамките на отделните потребителски изгледи, за да планират, предвиждат и оптимизират в дигиталното пространство, с което да подпомогнат продажбите и услугите.

„Ако данните са новият вид петрол, то тогава доверието е основната валута, която движи напред новата икономика на данните“, каза Патрик Салийър, Изпълнителен директор на Gigya. За да се изгради доверие, клиентите изискват прозрачност и контрол върху управлението на своите данни. Регламентът за защита на личните данни (GDPR) отива по-далеч, като ги изисква и юридически. С тези нови SAP Hybris предложения от Gigya, можем да предоставим на пазара едно от най-добрите решения, които изграждат клиентски връзки, основани на доверието – само 4 месеца след като SAP обяви намерението си да придобие Gigya.“