EnteR Наука

Проф. Сашка Александрова ще представи в лекция изобретателя Джеймс Максуел

Проф. Сашка Александрова ще представи в лекция изобретателя Джеймс Максуел

„Неизвестният Джеймс Максуел“ – поредната публична лекция за 2023 г. от лекторията „Светът на физиката – на живо“, организатори на която са списание „Светът на физиката“ – печатен орган на Съюза на физиците в България, Столична библиотека и катедра „Физика“ при Минно-геоложкия университет (МГУ) „Св. Иван Рилски, ще се състои във вторник, 14 ноември, в Американския център в Столична библиотека.

Проф. д.т.н. Сашка Александрова – дългогодишен член на Съюза на физиците в България (СФБ) и главен редактор на списание „Светът на физиката“, ще представи Джеймс Кларк Максуел (1831–1879) – шотландски учен и ерудит, един от най-влиятелните изобретатели на ХІХ век. „Той е един от най-великите физици на всички времена, името му се нарежда веднага след Нютон и Айнщайн, но е почти непознат извън професионалните среди. Основната причина е, че много от идеите му са изпреварили времето си. Това най-добре се илюстрира от теоретичните му работи върху електромагнетизма и светлината, които до голяма степен определят посоката, която поема физиката през XX век. Докато физиците са добре запознати с електромагнитната теория на Максуел, повечето хора, когато включат цветните си телевизори или използват мобилните си телефони, не знаят, че благодарение на него подобна технология стана възможна“, отбелязват от Съюза на физиците.

Джеймс Максуел може най-добре да бъде определен чрез заглавието на негова биография от 2003 г. – „Човекът, който промени всичко“. Невероятната дълбочина на изследванията му и обхватът на неговото влияние са наистина забележителни, посочват организаторите. Той конструира едно от първите „цветни колела“ и прави първата в света демонстрация на цветна фотография на принципа на трицветен анализ и синтез. Пише поезия, често по  научни теми. Занимава се и с популяризация на физиката.

В лекцията „Неизвестният Джеймс Максуел“ ще бъдат представени и други негови идеи и постижения, оставили следи в много области на физиката, допълват от СФБ.

Проф. Сашка Александрова е физик, дългогодишен преподавател в Техническия университет – София към катедра „Приложна физика“, Факултет по математика и информатика и Факултета за Германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт. Преподавателската ѝ дейност обхваща лекции по редица дисциплини, общофизически и специализирани курсове за бакалаври и магистри за физици и инженери.

Проф. Александрова притежава научната степен „доктор на техническите науките“ по специалност „Микроелектроника“ и е професор в направление  „Физически науки“. Тя е била член и научен секретар на Научния съвет на Института по физика на твърдото тяло – БАН, член на Съвета на Департамента по физика на Технически университет (ТУ) – София и на Факултетния съвет на Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт (ФаГИОПМ) на ТУ – София. Носител е на сребърен медал на Техническия университет – София.

Научните й интереси са в областите физика и технология на полупроводниците и наноструктурите, повърхностни и интерфейсни свойства в тънкослойни структури и нелинейни оптични явления в тънки слоеве. Научните трудове (над 100) и техният отзвук в научната литература я характеризират като изтъкнат български учен с международна известност.

Проф. Сашка Александрова е дългогодишен член на Съюза на физиците в България (СФБ). Участвала е в многобройни обществени прояви, свързани с обучението по физиката и научни конференции и форуми. От 2017 г. е главен редактор на списание „Светът на физиката“.