Наука Образование

Проф. д-р Георги Вълчев е новият ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Проф. д-р Георги Вълчев е новият ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

На Общо събрание, проведено на 22 ноември 2023 г., със 198 гласа „за” проф. д-р Георги Вълчев бе избран за ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Другият кандидат за поста акад. проф. дфзн Николай Витанов получи 152 гласа в своя подкрепа на проведения балотаж.

На първия тур проф. Георги Вълчев получи 125 гласа, акад. Николай Витанов – 95, проф. Милен Замфиров – 79, проф. Климент Найденов – 64.

Проф. Анастас Герджиков връчи ключа на Университета на новия ректор с пожеланието да е здрав, да има мъдрост, железни нерви и да използва този ключ, за да отключва врати, а не да ги заключва.

Проф. д-р Георги Вълчев е новият ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Проф. Георги Вълчев благодари за доверието и подкрепата и посочи, че да представляваш най-старото, най-авторитетното висше училище – университетът на България, е чест и отговорност. „Мога да ви уверя, че ще отдам всичките си сили, за да вървим напред и разбира се също така да кажа, че редовно ще си взимам хапчетата срещу старческа деменция“, каза проф. Вълчев.

Проф. Георги Вълчев е роден на 6 март 1962 г. През 1988 г. завършва Софийския университет „Св. Климент Охридски“, магистър по история с втора специалност философия. През 1998 г. получава образователната и научна степен „доктор“ в Софийския университет, Център по културознание.

От декември 2015 г. е заместник-ректор на Софийския университет по учебната дейност – докторанти и продължаващо обучение.

Заместник-декан на Философския факултет по учебната дейност (2011-2015 г.). Ръководител на Катедра „История и теория на културата“ (2011-2019 г.). Научен секретар на Катедра „История и теория на културата“ (2003-2011 г.). Ръководител е на магистърска програма „Мениджмънт и социализация на културното наследство“.

Член на Факултетния съвет на Философския факултет от 2011 г. и на Академичния съвет на Софийския университет от 2019 г.

В периода 1992-2007 г. е последователно специалист, главен експерт и директор на отдел „Култура и вероизповедания“ и на дирекция „Образование и култура“ на Община Стара Загора. От 2002 до 2010 г. е главен асистент, от 2010 г. – доцент в Катедра „История и теория на културата“ на Философския факултет на Софийския университет. През 2023 г. е избран за професор.

Член на Съюза на учените в България, на Алианс Франсез, Общобългарския комитет „Васил Левски“ и на Националния форум „Културно наследство“.

Автор е на множество научни публикации, съставител и редактор на сборници и книги.

Владее френски и руски език.