EnteR Наука

През април ще се проведат 4 безплатни семинара за астробиологията – науката за търсене на живот във Вселената

През април ще се проведат 4 безплатни семинара за астробиологията - науката за търсене на живот във Вселената

Този април в Биологическия факултет ще се проведат 4 безплатни семинара, които ще ни отведат на пътешествие в полето на науката астробиология. Ще се запознаем с начините на формиране и еволюция на планетарните системи, възникването на органични молекули в космическото пространство, водните светове на Слънчевата система, както и съвременните теории обясняващи вечния въпрос за възникването на живота. Ще дискутираме бъдещите технологии и предстоящите космически мисии, които ще ни доближат до отговора на въпроса съществува ли живот отвъд пределите на Земята. За това не пропускайте да ги посетите – всяка сряда през април от 18 ч. до 21 ч. в зала 163 на Биологическия факултет на СУ.

  • Отвъд Земята: Астробиологията като наука за търсене на живот във Вселената
  • Биологически факултет, СУ “Св. Климент Охридски”
  • Зала 163. Четири семинара от 18:00 часа на 03, 10, 17, 24 Април 2024
  • Организатори:
  • гл.ас. д-р Кольо Данков
  • гл.ас. д-р Петър Ефтимов
  • Студентски Клуб Голямата Картина

Сряда, 03 Април 2024

Търсене на живот във Вселената. Уравнението на Дрейк. Нуклеосинтеза, Протопланетарни дискове и Обитаеми Светове

В рамките на първия семинар ще се впуснем в завладяващо пътешествие към основните концепции на Астробиологията. Ще се опитаме да разгадаем коефициентите в уравнението на Дрейк. Ще разберем как са се появили химичните елементи необходими за възникването на живота и какви условия са необходими за генезиса на планетите. Ще разгледаме и най-новите открития за броя и характера на потенциално обитаемите светове в нашата галактика.

Сряда, 10 Април 2024

Марс и отвъд: Търсенето на живот в Слънчевата система

В този семинар ще се фокусираме върху планетарната еволюция на нашата Слънчева система и върху най-новите открития на космическите мисии. Ще разгледаме доказателствата за наличие на воден океан в геологичното минало на Марс и ще съпоставим съвременните подповърхностни океани на Европа, Енцелад, Титан и други космически тела. Ще бъде проследено формирането на органични съединения в състава на метеорити и комети и ще търсим отговор на въпроса: дали корените на земния живот не са именно там?

Сряда, 17 Април 2024

Големите въпроси на астробиологията: Зараждане и еволюция на живота в широкия контекст на космическото пространство

В този семинар ще се сблъскаме с някои от най-големите въпроси на астробиологията относно произхода и еволюцията на живота, както на Земята, така и потенциално на други места във Вселената. Ще разгледаме теориите за това как се е зародил живота и дали това се е случило и на други места в космоса. Ще дискутираме какви условия са били необходими за прехода от химична към биологичната еволюция, като се фокусираме върху значението на прото-РНК и прото-белтъчните молекули за възникване на генетичния код.

Сряда, 24 Април 2024

Бъдещето на астробиологията: технологии, мисии и етични аспекти

В рамките на последния семинар ще погледнем към бъдещето на астробиологията. Ще разгледаме възможностите на бъдещите космически телескопи за търсене на биоследи на други планети. Ще се запознаем с програмите за връщане на проби от Марс и астероиди, както и с предстоящите изследвания на океаните на Европа и уникалните условия на Титан и Енцелад. Ще дискутираме етичните съображения относно човешката намеса в извънземни среди и потенциалните последици от откриването на извънземен разум. Ще бъде представена новата Магистърска програма по Астробиология към БФ на СУ.