Образование Олимпийци

Първата Международна олимпиада по изкуствен интелект – IOAI, България 2024 с водещи световни университети в журито

Първата Международна олимпиада по изкуствен интелект - IOAI, България 2024 с водещи световни университети в журито

От 9 до 15 август в Бургас ще се проведе първото издание на Международната олимпиада по изкуствен интелект (International Olympiad in Artificial Intelligence, IOAI https://ioai-official.org/). IOAI ще срещне в оспорвана надпревара в сферата на изкуствения интелект най-талантливите ученици от цял свят. Проектът е иницииран от България и събира учени от водещи университети, които вече подготвят състезанията на олимпиадата, както и ще представят своите последни разработки в Бургас, съобщава Сдружението на олимпийските отбори по природни науки.

Към момента над 40 държави са проявили интерес, като голяма част от тях вече са се регистрирали за участие в олимпиадата. Тя съчетава традиционния научен подход с последните постижения в изкуствения интелект. Целта й е да предизвика участниците да мислят критично, да трупат теоретични и практически знания, и да им даде перспектива за необятните възможности в тази област.

Членовете на научната комисия на олимпиадата са от водещи научни и учебни заведения в света –  Мохамед бин Заден университет по Изкуствен интелект – Обединените арабски емирства, Оксфорд – Великобритания, Масачузетски институт по технологии, MIT – САЩ, Университета на Копенхаген – Дания, Университета на Уулвърхямптън – Великобритания, Университета Ланкастър – Великобритания,  института INSAIT от Софийски университет “Св. Климент Охридски” и Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”.

Международната олимпиада по изкуствен интелект (IOAI) ще бъде ежегодно събитие, на което всяка година научната комисия обявява кои теми от ИИ ще бъдат застъпени на предстоящата олимпиада и по този начин се осигурява винаги те да бъдат в крак с последните тенденции, изследвания и научни разработки. За тази година ще бъдат Machine Learning (машинно обучение), Natural Language Processing  (обработка на естествен език) и Computer Vision (компютърно зрение), a примерни задачи вече могат да бъдат видяни на сайта на олимпиадата.

Инж. Александър Велинов, основен инициатор и председател на инициативния комитет на IOAI, споделя част от основните причини, поради които сега е моментът за стартирането на подобна Международна олимпиада:

„ИИ не се учи в средния курс на образователните системи като задължителен предмет никъде по света. В доста държави има различни видове извънкласни занимания и даже състезания, защото там са разбрали, че в съвсем скоро той ще навлезе в още по-голяма степен и ще е необходимо всеки да има основни понятия как работи и какво представлява. А това е дълъг процес когато говорим за образователни системи и ще отнеме десетилетия.

Целта на IOAI е да научи учениците (а и не само тях) на основните принципи и понятия, които се използват в момента, да прокламира етичното и безопасно използване и да ограничи негативните влияния, които са неразделна част от всяка техническа и научна революция от такъв огромен мащаб.“

Състезанията в рамките на олимпиадата са две – научно и практическо.

Научното състезание се състои от две части: първо се публикуват задачи, по които всеки един отбор работи отдалечено няколко седмици преди IOAI. Тези задачи не са решени и нямат точен и ясен отговор, а са вид изследване, в което целта е да се прецени кои от отборите са „стигнали най-далеч“. Много важно място заема и оптимизацията, тъй като ИИ изисква огромна компютърна мощност и в момента повечето учени и лаборатории работят в тази посока. За тази цел, и за да се гарантира обективност и равнопоставеност на всеки отбор, се предоставят еднакви ресурси в облака, на които те имат няколко седмици да оформят решението си и да предадат финална версия 7 дни преди началото на олимпиадата.

Пак в рамките на научния кръг, вече по време на IOAI, на отборите се дава допълнителна част към тези задания – тя ги надгражда, разширява или конкретизира и има за цел да установи и гарантира, че състезателите работят без външна намеса.

Второто състезание е практическият кръг – в него отборите получават задачи, които са свързани с вече разработени ИИ приложения и имат за цел да покажат границите, до които е стигнала науката към момента. Често такива задачи могат да включват елементи на опит да се направи определена задача с такъв софтуер, да се обясни или докаже защо не е възможно към днешна дата или да се хакне системата, разбира се с етична цел и издържана теоретична обосновка.

Олимпиадата ще се проведе с подкрепата на МОН и община Бургас, а основен партньор е Сдружението за олимпийски отбори по природни науки (СООПН).

Повече информация можете да намерите на официалния уебсайт https://ioai-official.org