EnteR Наука

Никола Каравасилев ще е лектор в  „Светът на физиката – на живо“ с темата „Големите очаквания в астрономията“

Никола Каравасилев ще е лектор в  „Светът на физиката – на живо“ с темата „Големите очаквания в астрономията“

На 12 март ще се проведе втората публична лекция от „Светът на физиката – на живо“, където лектор ще бъде Никола Каравасилев. Темата е „Големите очаквания в астрономията“. Лекторията ще се състои в Американския център в Столична библиотека от 18 ч., съобщиха от списание „Светът на физиката“ – печатен орган на Съюза на физиците в България (СФБ), което е организатор на събитието, заедно с катедра „Физика“ при Минно-геоложки университет (МГУ) „Св. Иван Рилски” и Столична община.

В настоящата лекция астрономът Никола Каравасилев ще разкаже за най-важните задачи, поставени пред най-новите наблюдателни инструменти, с които разполагат астрофизиците: космическият телескоп James Webb, гравитационните обсерватории, телескопът E-ELT и т.н. Първо ще бъде направена ретроспекция на актуалните проблеми пред астрофизиката и важните въпроси в науката, които очакват своя отговор. Някои от тези въпроса са: колко екзопланети предстои да открием и какви условия за живот можем да очакваме на тях; какви точно процеси са в основата на образуването на галактиките и изобщо как протича взаимодействието между тях; какво можем да научим от „невидимите“ носителите на информация за Вселената: гравитационните вълни, космическото неутрино; какво се е случило с Вселената в най-ранните етапи на нейното разширение, разказват от СФБ.

В лекцията акцент ще бъде и темата за това с какво най-новите инструменти в науката са по-добри от използваните през последните десетилетия. Ще бъде обърнато специално внимание как тези усъвършенствания ще помогнат на учените да получават по-точни резултати (по-точна фотометрия, по-добра разделителна способност на изображенията, по-добра проникваща способност и т.н.). В края на лекцията ще бъде направен опит да се „предскаже“ за какви нови открития ще говорим през следващите няколко десетилетия и какви биха могли да са предизвикателствата пред науката, например в средата на настоящия век, отбелязват от СФБ.