EnteR Наука

На 9 март в Кръжока по астрономия д-р Милен Цеков ще ни разкаже за магнитните полета в Слънчевата система

На 9 март в Кръжока по астрономия д-р Милен Цеков ще ни разкаже за магнитни полета в Слънчевата система

На 9 март започват новите издания на Кръжока по астрономия. В първата лекция за пролетта ще научим повече за това как магнитните полета играят важна роля в еволюцията на планетите и техните атмосфери. Лектор ще бъде д-р Милен Цеков, който е преподавател в катедра „Метеорология и геофизика“ към Физическия факултет. За това не пропускайте Кръжока по астрономия, организиран от катедра Астрономия към СУ този четвъртък от 19:30 ч. във Физическия факултет. Входът е свободен.

Магнитните полета играят важна роля в еволюцията на планетите и техните атмосфери. Те са от съществено значение за създаването на благоприятни за живот условия на планетните повърхности. В лекцията на популярно ниво се представят магнитните полета на Земята и другите планети в Слънчевата система. Разглеждат се начините за тяхното изследване, причините за тяхното създаване, тяхната еволюция и взаимодействието им със слънчевия вятър, както и връзката им с общата еволюция на планетите.

Д-р Милен Цеков е преподавател в кат. „Метеорология и геофизика“ към Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Научните му интереси са свързани със статистическия анализ на геофизични и метеорологични данни. В последните години активно популяризира постиженията на науките за Земята и планетите.

  • 09 март 2023 г., 19:30 ч., зала А205, Физически факултет
  • МАГНИТНИ ПОЛЕТА В СЛЪНЧЕВАТА СИСТЕМА
  • гл. ас. д-р Милен Цеков
  • катедра „Метеорология и геофизика“, ФзФ, СУ

На 9 март в Кръжока по астрономия д-р Милен Цеков ще ни разкаже за магнитни полета в Слънчевата система