EnteR Наука

На 30 ноември в Кръжока по астрономия доц. д-р Росица Митева ще ни разкаже за Слънцето и космическото време

На 30 ноември в Кръжока по астрономия доц. д-р Росица Митева ще ни разкаже за Слънцето и космическото време

На 30 ноември в Кръжока по астрономия ще научим повече за Слънцето и космическото време. Лектор ще бъде доц. д-р Росица Митева от Институт по астрономия с НАО, БАН. Тя ще ни представи настоящите възможности за извършване на научни изследвания по хелиофизика в България. Затова не пропускайте лекцията този четвъртък от 19:30 ч. във Физическия факултет и както винаги входът за Кръжока по астрономия е безплатен.

Лекцията ще направи накратко въведение в научното направление Космическо време, по-специално в контекста на физиката на Слънцето и слънчевата активност. Ще се представят настоящите възможности за извършване на научни изследвания по хелиофизика в България като екип, научни тематики и успешно приключили проекти. Ще се акцентира и върху възможностите за обучение по темата заложени както в различни магистърски програми във Физически факултет на СУ, така и чрез допълнителни специализирани курсове вкл. в ИА с НАО-БАН. Ще се представи наличната апаратура в НАО-Рожен и статута на новата станция LOFAR-BG.

Росица Митева завършва магистратура във Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. През 2007 г. получава докторската си степен в Германия и продължава да работи предимно в областта на слънчевата физика и космическото време. През следващите години има специализации в Германия, Франция, Бразилия и Гърция. От 2014 г. работи в БАН, а в края на 2019 г. се присъединява към групата по “Слънце” в Института по астрономия с НАО – БАН. Има участие в различни национални (ФНИ, БАН) и международни проекти (EU Horizon 2020, ESA, SCOSTEP). Съавтор е в повече от 50 научни публикации по тематиката.

  • 30 ноември 2023 г., 19:30 ч., зала А205, Физически факултет
  • СЛЪНЦЕ И КОСМИЧЕСКО ВРЕМЕ – НАУКА, ИНСТРУМЕНТИ И ОБУЧЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ
  • доц. д-р Росица Митева
  • Институт по астрономия с НАО, БАН

На 30 ноември в Кръжока по астрономия доц. д-р Росица Митева ще ни разкаже за Слънцето и космическото време