EnteR Наука

На 20 април в Кръжока по астрономия доц. Кирил Стоянов ще ни разкаже за симбиотичните звезди

На 20 април в Кръжока по астрономия доц. Кирил Стоянов ще ни разкаже за симбиотичните звезди

На 20 април в Кръжока по астрономия ще научим повече за изследването на симбиотични звезди. Лектор ще бъде доц. д-р Кирил Стоянов от Институт по астрономия с НАО, БАН. Наблюденията в НАО Рожен на този тип обекти започват още през 1979 г. с въвеждането в експлоатация на Куде спектрографа на 2м телескоп и досега са публикувани повече от 130 статии. За това не пропускайте Кръжока по астрономия, организиран от катедра Астрономия към СУ този четвъртък от 19:30 ч. във Физическия факултет. Входът е свободен.

Изследването на симбиотични звезди е една от традиционните задачи за астрономите от Института по астрономия с НАО, БАН. Наблюденията в НАО Рожен на този тип обекти започват още през 1979 г. с въвеждането в експлоатация на Куде спектрографа на 2м телескоп и досега са публикувани повече от 130 статии и няколко дисертации.

Симбиотичните звезди са двойни системи, в които звезда-донор прехвърля вещество към компактния обект в системата, най-често бяло джудже. Част от веществото, което не успява да акретира на повърхността на бялото джудже, формира мъглявина около цялата система. Симбиотичните звезди са едни от най-интересните обекти във Вселената. Тяхната променливост се свързва с интересни процеси като фликеринг, избухвания на Нова, формиране на джетове и акреционни дискове,  акреция на вещество и звезден вятър, образуване на прах и околозвездни мъглявини и др.

Доц. д-р Кирил Стоянов защитава докторска дисертация на тема “Приливни взаимодействия в масивини рентгенови двойни и симбиотични звезди” през 2011 г. В момента е доцент в Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория. Научните му интереси са свързани с двойните звезди с компактни обекти.

  • 20 април 2023 г., 19:30 ч., зала А205, Физически факултет
  • СИМБИОТИЧНИТЕ ЗВЕЗДИ – УНИКАЛНИ ЛАБОРАТОРИИ ЗА ЗВЕЗДНОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
  • доц. д-р Кирил Стоянов
  • Институт по астрономия с НАО, БАН

На 20 април в Кръжока по астрономия доц. Кирил Стоянов ще ни разкаже за симбиотичните звезди