EnteR Наука

На 13 юни проф. Бойко Рангелов ще изнесе лекция „Загадките в Слънчевата система“

На 13 юни проф. Бойко Рангелов ще изнесе лекция „Загадките в Слънчевата система“

На 13 юни не пропускайте лекцията на проф. д-р Бойко Рангелов „Загадки в Слънчевата система – мирис, вкус, звук и красота на планетите“. Тя е част от лекторията „Светът на физиката – на живо“, организирана от Столична библиотека, списание „Светът на физиката“ – печатен орган на Съюза на физиците в България, и катедра „Физика“ при МГУ „Св. Иван Рилски. Лекцията е безплатна и ще се състои на 13 юни 2023 г. (вторник) от 17.30 ч. в Американския център в Столична библиотека – пл. „Славейков“ № 4.

Проф. д-р Бойко Рангелов ще разкаже на аудиторията как се използват най-иновативни технологии от всички планетарни мисии и космически сонди, изпращани към планетите от Слънчевата система за събиране на данни за основните им физически и химически параметри. Освен полезна информация за тези свойсlа, попътно се правят опити за тяхната трансформация и за добиване на представа, какво биха почувствали хората, посещаващи тези планети. За превръщането на вкуса и мириса, на звученето и красотата (типични сетивни параметри) в познати на хората органолептични свойства, с които биха били посрещнати бъдещи обитаеми мисии към планетите и някои от техните спътници, е тази публична лекция, наречена „Загадки в Слънчевата система – мирис, вкус, звук и красота на планетите“.

Бойко Рангелов е редовен професор в Геопроучвателния факултет, катедра „Геофизика“ (от 2010 г.) на Минно-геоложкия университет (МГУ) „Св. Иван Рилски“ в София. Дипломира се в същия университет по геофизика, има втора магистърска степен по приложна математика в Техническия университет – София. Защитава докторат по сеизмология  в Геофизичния институт на БАН през 1986 г. Бил е ръководител на Секцията по сеизмология и зам.-директор на института (2002 – 2005). Две години е гост-професор (2003 – 2004) в JRC (Обединения научен център) на Европейската комисия в Испра (Италия). Гост-професор в Университета на Болоня, Италия (2007 – 2008).

Публикувал е 20 книги и повече от 400 научни статии и доклади в различни издания по теми на основните му научни интереси: Геофизика; Природни опасности: Нелинейности: Поведение на човешки групи по време на екстремни ситуации; Приложна геофизика: Обработка на сигнали и анализ на данни, Антарктически изследвания; Космически изследвания: Екологични катастрофи: Превенция и защита – безопасност на населението, Системи за ранно предупреждение. Преподава курсове по геофизика, сеизмология, природни опасности, приложна математика и анализ и обработка на данни. Член на редакционната колегия на списанията „Аерокосмически изследвания в България“, „Research in Geophysics“ and „Earth sciences“.