Образование

Министър Цоков: Инвестираме 37 млн. лв. в изграждането на Национален STEM център в София Тех Парк

Министър Цоков: Инвестираме 37 млн. лв. в изграждането на национален STEM център в София Тех Парк

С инвестиция от 37 млн. лв. ще бъде изграден Национален STEM център. Благодарение на доброто сътрудничество между Министерството на образованието и науката и Министерството на иновациите и растежа той ще бъде ситуиран в София Тех Парк. Това стана ясно от думите на министър Галин Цоков по време на форум за иновации и отбрана. По думите му с локализирането му в Тех Парка не само ще се оптимизират разходите, тъй като държавата няма да инвестира в закупуването на отделен терен, но и ще се насърчи технологичния обмен и надграждането на екосистемата в него.

„Тези локации като Националния STEM център са места за иновационен обмен, в които се създават нови решения“, коментира още проф. Цоков. По думите му вече са създадени и 5 иновационни лаборатории между български училища. „Целта ни е в тях да си сътрудничат и училищата, които нямат иновации, за да се заразяват те от техния пример и да се убеждават от практиката, че иновациите мотивират и развиват мисленето на учениците“, обясни още министърът.

Той говори и за важността на образованието и научните изследвания в контекста на отбраната. МОН финансира Национална научна програма „Сигурност и отбрана“, която е със срок на действие от 2022 г. до 2025 г. „За първите три години по програмата са публикувани повече от 200 научни изследвания във водещи научни издания“, отбеляза проф. Цоков. Той подчерта и важността на темата за развитие на киберсигурността, която също попада в обхвата на програмата, както и изследванията за реакция и справяне с природни бедствия. „Прегледът на резултатите до тук показват, че когато има синергия се постигат високи резултати в приложните изследвания“, подчерта министърът.

В своето изказване той обърна внимание и на проектите, които се реализират в института към Софийския университет – INSAIT, както и дейността на Центровете за върхови постижения. „Разработваният от INSAIT езиков модел, базиран на изкуствения интелект – BG GPT, може да има важно приложение и в полето на киберсигурността, и в развитието на стратегически сектори като образованието“, посочи още Галин Цоков. Той акцентира и на важността на подготвения Закон за научни изследвания и иновации и инструментите в него за насърчаване процеса на иновациите, изследванията и иновациите.

Конференцията „Нарастващи нужди от подкрепа на отбранителната индустрия и възможности за иновации“ е първото събитие от календара за отбелязване на 20-ата годишнина от присъединяването на България към НАТО. Тя се организира от Министерството на отбраната, съвместно с Министерството на иновациите и растежа и Министерството на икономиката и индустрията.