EnteR Наука

Международният център по математически науки към ИМИ – БАН провежда Четвърта годишна среща на младите български математици

Международният център по математически науки към ИМИ – БАН провежда Четвърта годишна среща на младите български математици

Международният център по математически науки (МЦМН) към Института по математика и информатика – БАН организира Четвърта годишна среща на младите български математици, която ще се проведе на 11 и 12 юни 2024 г. в сградата на ИМИ-БАН.

Вече стана традиция на тези срещи да се събират заедно млади български математици, работещи по целия свят, които използват възможността да запознаят математическата общност у нас с някои от своите най-значими постижения.

Тази година специален гост на конференцията е чл.-кор. Младен Савов от Института по математика и информатика към БАН и Факултета по математика и информатика към Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Програмата, заглавията и абстрактите на докладите, се намират на уеб-страницата на международния център: https://icms.bg/fourth-annual-meeting-of-young-bulgarian-mathematicians/ .

Събитието се организира като част от дейностите по Програма ПИКОМ и с частична финансова подкрепа от Simons Foundation.