EnteR Наука Образование

Кръжокът по астрономия се завръща от 9 март със страхотни лекции от водещи учени (пълна програма)

Кръжокът по астрономия се завръща от 9 март със страхотни лекции от водещи учени (пълна програма)

Тази пролет идват новите изданията на Кръжока по астрономия, организиран от катедра „Астрономия“ към Физическия факултет на СУ. Очакват ни страхотни лекции от водещи лектори, като първото издание е на 9 март. Всички сбирки са безплатни, започват от 19:30 ч. в четвъртък, като осем от тях са във Физическия факултет, а на 30 март ще бъде в Астрономическата обсерватория на СУ в Борисовата градина.

Лектори тези пролет ще бъдат гл. ас. д-р Милен Цеков, д-р Трифон Трифонов, д-р Петя Янчулова Мерика-Джоунс, Пенчо Маркишки, доц. д-р Владимир Божилов, доц. д-р Кирил Стоянов, доц. д-р Камен Козарев, Венцислав Петров и доц. д-р Стефан Лалковски. А темите обхващат магнитните полета в Слънчевата система, търсене и изследване на екзопланети от България, тайните на междузвездния прах, търсене на живот извън Земята, симбиотичните звезди, нови радио наблюдения на Слънцето и неговата активност с LOFAR, свръхмасимни черни дупки, и тежките елементи.

През втората половина на април, освен лекциите на Кръжока, екипът на катедра „Астрономия“ подготвя и две традиционни мащабни събития в Астрономическата обсерватория – разнообразна програма с наблюдения, демонстрации, изложба и лекции на 22 април (част от програмата на Деня на отворените врати на Физическия факултет на СУ) и на 29 април (по случай Пролетния световен ден на астрономията).

Кръжокът по Астрономия към катедра Астрономия се провежда от повече от 120 години. Един от основателите му е световноизвестният математик – академик Кирил Попов. Според автобиографията му, група студенти основават клуб/кръжок по астрономия в началото на учебната 1900/1901 година. Макар форматът му да се е менил през годините, кръжокът е поддържан без прекъсване от екипа на катедра „Астрономия“ и до днес. Настоящият подход на Кръжока е максимално близък до първоначалната му идея, а именно – български учени, работещи у нас или в чужбина, да представят своите световно значими успехи в астрономията (и сходни направления на физиката) на достъпен език пред широка публика.

Кръжокът по астрономия се завръща от 9 март със страхотни лекции от водещи учени (пълна програма)

Пълна програма на пролетните издания:

 • 09 март 2023 г., 19:30 ч., зала А205, Физически факултет
 • МАГНИТНИ ПОЛЕТА В СЛЪНЧЕВАТА СИСТЕМА
 • гл. ас. д-р Милен Цеков
 • катедра „Метеорология и геофизика“, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“

 

 • 16 март 2023 г., 19:30 ч., зала А205, Физически факултет
 • ПРОЕКТЪТ EXORESTART: ТЪРСЕНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕКЗОПЛАНЕТИ ОТ БЪЛГАРИЯ
 • д-р Трифон Трифонов
 • катедра „Астрономия“, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“; Институт „Макс Планк“ в Хайделберг, Германия

 

 • 23 март 2023 г., 19:30 ч., зала А205, Физически факултет
 • ТАЙНИТЕ НА МЕЖДУЗВЕЗДНИЯ ПРАХ
 • д-р Петя Янчулова Мерика-Джоунс
 • Научен институт за Космическия телескоп (STScI), Балтимор, Мериленд, САЩ

 

 • 30 март 2023 г., 19:30 часа, Астрономическа обсерватория
 • Наблюдения с телескоп, при ясно небе
 • Представяне на книгата „ГИД НА ЛЮБИТЕЛЯ АСТРОНОМ 2023“,
 • Пенчо Маркишки
 • катедра „Астрономия“, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“; Институт по астрономия с НАО, БАН.

 

 • 06 април 2023 г., 19:30 ч., зала А205, Физически факултет
 • ТЪРСЕНЕ НА ЕКЗОПЛАНЕТИ И ЖИВОТ ИЗВЪН ЗЕМЯТА
 • доц. д-р Владимир Божилов
 • катедра „Астрономия“, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“

 

 • 20 април 2023 г., 19:30 ч., зала А205, Физически факултет
 • СИМБИОТИЧНИТЕ ЗВЕЗДИ – УНИКАЛНИ ЛАБОРАТОРИИ ЗА ЗВЕЗДНОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
 • доц. д-р Кирил Стоянов
 • Институт по астрономия с НАО, БАН

 

 • 22 април 2023 г. (събота), 16:00 – 22:00 ч., Астрономическа обсерватория
 • Програма с наблюдения с телескопи, изложба, демонстрации, научно-популярни лекции в рамките на
 • ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ НА ФИЗИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА СУ

 

 • 29 април 2023 г. (събота), 16:00 – 22:00 ч., Астрономическа обсерватория
 • Програма с наблюдения с телескопи, изложба, демонстрации, научно-популярни лекции в рамките на
 • ПРОЛЕТЕН СВЕТОВЕН ДЕН НА АСТРОНОМИЯТА

 

 • 04 май 2023 г., 19:30 ч., зала А205, Физически факултет
 • НОВИ РАДИО НАБЛЮДЕНИЯ НА СЛЪНЦЕТО И НЕГОВАТА АКТИВНОСТ С LOFAR
 • доц. д-р Камен Козарев
 • Институт по астрономия с НАО, БАН

 

 • 11 май 2023 г., 19:30 ч., зала А205, Физически факултет
 • СВРЪХМАСИВНИ ЧЕРНИ ДУПКИ
 • Венцислав Петров
 • магистър по „Астрономия и популяризация на астрономията“

 

 • 18 май 2023 г., 19:30 ч., зала А205, Физически факултет
 • ТЕЖКИТЕ ЕЛЕМЕНТИ: ОТ ЗВЕЗДНИТЕ НЕДРА ДО ЯДРЕНИТЕ ЛАБОРАТОРИИ И ОБРАТНО
 • доц. д-р Стефан Лалковски
 • катедра „Ядрена техника и ядрена енергетика“ – присъединена към катедра „Атомна физика“, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“