Наука Образование

Конкурсът за докторантската стипендия от 10 000 лева на фондация „Карол Знание“ е отворен за кандидатстване

Конкурсът за докторантската стипендия от 10 000 лева на фондация „Карол Знание“ е отворен за кандидатстване

Конкурсът за годишната докторантска стипендия, която е в размер на 10 000 лв., на фондация „Карол Знание“ вече е отворен за кандидатстване. Стипендията ще бъде получена от изявен редовен докторант в една от следните области: естествени науки; технически науки; медицински науки. Срокът за кандидатстване е 30 ноември 2023 г. Журито на конкурса ще селектира кандидатурите и ще покани няколко финалисти да презентират в началото на следващата година.

Докторантската стипендия е персонална и се връчва от 2012 година от името на финансова група „Карол“. След учредяването на фондация „Карол Знание“ стипендията се предоставя от името на фондацията.

Тук ще намерите цялата информация за кандидатстване.

Конкурсът за докторантската стипендия от 10 000 лева на фондация „Карол Знание“ е отворен за кандидатстване

През 2023 г. финалът за докторантска стипендия на фондация „Карол Знание“ бе безпрецедентно силен и оспорван. За това и експертното жури направи труден избор – докторантска стипендия от 10 000 лв. печели инж. Цветомир Гечев, докторант в Технически университет, София. Освен това за първи път в историята на конкурса бяха връчени и две специални награди на другите двама финалиста: Моника Праматарова, докторант в Софийски, спечели Phd Research Innovation Award от 2000 лв., а Радослав Симеонов, докторант в Софийски университет, спечели Outstanding Doctoral Research Award – 2000 лева.

Инж. Цветомир Гечев спечели докторантската стипендия на фондация „Карол Знание“ за 2023 г.

За 2022 година след оспорван финал д-р Теодор Ангелов спечели годишната докторантска стипендия на фондация „Карол Знание“. Той е докторант от Медицински университет София, завършил със Златен Хипократ медицина през 2020 година. Темата на неговата дисертация е Клинико-генетично проучване на мотоневронните болести.

Д-р Теодор Ангелов спечели докторантската стипендия на фондация „Карол Знание“ за 2022 г.

За 2021 година финала на конкурса печели Ния Тошкова. Тя е докторант в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българска академия на науките и работи в Националния природонаучен музей. Ния Тошкова изучава прилепите от 13 години, а темата ѝ сега е „Стареене и имунна система на прилепите през зимата“. Тя спечели подкрепата на журито и стипендия от 8000 лева след силен финал и сериозна конкуренция в първото онлайн издание на конкурса.

Изследователката на прилепи Ния Тошкова спечели докторантската стипендия на фондация „Карол Знание“ за 2021 г.

За 2020 година носител на стипендията е Владимир Николов, редовен докторант към Национален природонаучен музей при БАН. Той е един от малцината палеохистолози у нас и единственият палеохудожник. Важен успех в работата му е установяването на третата находка от нептичи динозавър в България. Със средствата от докторантската стипендия на фондация „Карол Знание“ стана възможна експедиция край град Трън това лято, за която младият учен разказва в поредицата Песента на титаните.

Фондация Карол Знание връчи наградите си за докторантска стипендия и „Предприемач в науката“ за 2020 г. (видео и снимки)
©MediaBricks.bg

Преди него за 2019 година отличието бе връчено на Галина Соколова. Тя е строителен инженер, завършва магистърска степен в УАСГ. Печели първа награда в конкурса на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране „Дипломна работа на годината за 2015 г.“ С темата на научната си разработка участва в Х Юбилейна международна научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“ (теория и практика за устойчиво бъдеще) през септември 2019 година във Варна. Докладът е отличен с награда „Най–добър доклад на млад учен“ на конференцията от Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС).

Фондация Карол Знание официално връчи докторантска стипендия и наградата Предприемач в науката
©MediaBricks.bg

За 2018 г. носител на стипендията бе Драгомира Стоянова – редовен докторант втора година в СУ „Св.Климент Охридски”, Биологически Факултет, Катедра „Обща и промишлена микробиология”, Лаборатория „Бионанотехнологии”. Темата на нейната научна работа е „Антимикробна активност на наноструктурни материали”. Има 11 научни публикации, 10 участия в национални и международни конференции в областта на нанотехнологиите и четири награди, две от които финансови грантове за участие във форуми.

До 2 ноември е кандидатстването за 8000 лева докторантска стипендия на Фондация Карол Знание

Сред носителите на стипендията е и изявеният астроном и учител, ръководител на националния отбор по астрономия и астрофизика Никола Каравасилев. През 2016-а той използва средствата от докторантска си стипендия, за да закупи лабораторно оборудване за стаята, която използва във Физическия факултет на СУ, където подготвя олимпийци по физика и астрофизика.