Образование

Izzi Science for Kids представя учителя по английски език Ивелина Казакова

Izzi Science for Kids представя учителя по английски език Ивелина Казакова

Към екипа от опитни професионалисти, които се грижат за високото ниво на обучението по английски език в Izzi Science for Kids се присъединява Ивелина Казакова.

Тя преподава английски език от 20 години в частни училища с висок стандарт за чуждоезиковата подготовка на учениците си. Постига фантастични резултати на сертификационните изпити на Cambridge към Британски съвет чрез най-ефективните инструменти: любов към децата и страст към книгите и езика, които успява да им предаде.

Обича най-обикновени неща – да пише и да пътува. Мечтае да засади цвете на най-тихото място на света.

Какво прави Izzi Science for Kids различно и полезно за децата и за техните родители?

Izzi Science for Kids поставя в центъра на детското внимание науката, което ще рече, че тук децата от ранна възраст започват да развиват най-ценното умение – наблюдението. Именно то дава мощ на инструментариума на логиката и въображението, които помагат да познаем света около нас.

Защо е важно децата да изучават английски език от ранна възраст? Какви умения развива?

Изучаването на английски език паралелно с родния език дава на децата много важен социален урок – да не се заключват в удобните граници на стереотипите, а да развиват любопитство към другата култура през езика ѝ. Детето, израснало в такава среда, с лекота преодолява страховете си, защото се е научило да възприема околния свят като част от себе си. На подобна житейска нагласа не ѝ е чуждо уважението към другия, което също е в основата на човешкото достойнство.

Какъв преподавателски опит имаш? Какво от преподавателския ти път дотук ще ти е най-полезно при работата с деца?

Работила съм с различни възрастови групи в академична и неакадемична среда и винаги съм се старала да не спирам да уча, докато преподавам, което опазва непредубедеността ми. Интелигентният дизайн, който крепи света в нас и около нас, създава неограничени възможности за развитие и е здравословно да полагаме максимални усилия да се възползваме от тях.

Коя е най-голямата ти сила? На какво искаш да научиш учениците пред себе си?

Отдаденост и трудолюбие – върху тези качества трябва да се работи от ранна възраст с убеждението, че най-важното състезание е това със самия себе си.